Głównym celem publikacji jest przedstawienie stanowiska polskiego rządu na uchodźstwie w Londynie wobec kwestii słowackiej podczas II wojny światowej.

 

W opracowaniu dominuje polska perspektywa. Założeniem jest zaprezentowanie Słowacji, Słowaków – i kwestii słowackiej w ogóle – jako przedmiotu rozważań reprezentacji rządowej sąsiedniego, znaczącego państwa. Dokładne opracowanie tego tematu pozwala skompletować mozaikę poglądową światowych mocarstw na kwestię słowacką – od Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych czy Związku Sowieckiego, po Niemcy. W pracy opisano też odwrotne spojrzenia – opinie słowackich (i czeskich) polityków o Polsce.

 

Dušan Segeš, Partnerzy czy petenci? Słowacy i Słowacja w polityce rządu RP na obczyźnie podczas II wojny światowej, tłum. Grzegorz Gąsior, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Gdańsk 2012, ss. 584, ISBN 978-83-63709-11-2.