Przejdź do treści

PARTNERZY CZY PETENCI?

PARTNERZY CZY PETENCI?

Słowacy i Słowacja w polityce rządu RP na obczyźnie podczas II wojny światowej

Dušan Segeš

Dušan Segeš (ur. 1977), słowacki historyk, pracownik naukowy Instytutu Historycznego Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie, przewodniczący słowackiej sekcji Polsko-Słowackiej Komisji Historyków przy Słowackiej Akademii Nauk. Autor i współautor publikacji: Susedstvo v case prelomovych zmien. Vybrane aspekty ceskoslovensko-polskych vzfahov v rokoch 1943-1948 (2009), Slovensko-nemecke vztahy 1938-1941 v dokumentach I. Od Mnichova k vojne proti ZSSR(2011).

Słowackie wydanie niniejszej monografii otrzymało w 2010 r. Premię Funduszu Literackiego (Premia Literarneho fondu) w kategorii literatura naukowa i fachowa oraz nagrodę Słowackiego Towarzystwa Historycznego (Cena Slovenskej historickej spolocnosti).

Wydanie polskiego tłumaczenia słowackiej książki jest uzasadnione i ma swój sens. W przekonaniu tym utwierdziły mnie rozmowy z polskimi kolegami - historykami. (...) Dzieło, które opracowałem w latach 2007-2009, nawet po trzech latach od swojego ukazania się pozostaje jedyną historyczną monografią poświęconą ściśle kwestii słowackiej w polskiej polityce zagranicznej w kontekście polsko-czesko-słowackich i polsko-węgierskich stosunków politycznych podczas II wojny światowej.

Fragment ze Wstępu do polskiego wydania

Opis bibliograficzny: D. Segeš, Partnerzy czy petenci. Słowacy i Słowacja w polityce rządu RP na obczyźnie, Gdańsk 2012, ss. 584, ISBN: 978-83-63709-11-2

Książka została wydana we współpracy z Wydawnictwem Oskar Sp. z o.o. z Gdańska.

Książkę można kupić w księgarniach oraz za pośrednictwem księgarni internetowej.