Osią problemową jest konflikt pamięci między oboma narodami, czego dowodem mogą być dyskusje przedstawicieli polskiej historiografii. Zaprezentowane materiały ukazują główne linie podziału między polskimi a ukraińskimi historykami.

 

Choć od czasu tzw. rzezi wołyńskiej upłynęły już dziesięciolecia, zdarzenia te wciąż budzą ogromne emocje po stronie polskiej i ukraińskiej. Publikacja Grzegorza Motyki pozwala zrozumieć ich podłoże. Jak wspomina we wstępie sam autor, książka jest głosem o kształcie pamięci o tragedii na Wołyniu – głosem za osadzeniem zbrodni na Polakach w kontekście innych „małych ludobójstw” popełnionych w trakcie II wojny światowej.


Grzegorz Motyka, Cień Kłyma Sawura. Polsko-ukraiński konflikt pamięci, Muzeum II Wojny Światowej, Gdańsk 2013, ss. 120, ISBN 978-83-63709-23-5.