Przejdź do treści

Publikacje wydawnictwa Muzeum II Wojny Światowej

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku od początku swojego istnienia wydaje publikacje naukowe, popularnonaukowe, albumy, a nawet komiksy. Prezentowane wydawnictwa wnoszą istotny wkład do stanu wiedzy o genezie, przebiegu i konsekwencjach tego konfliktu, a także do debaty nad pamięcią dotyczącą II wojny światowej oraz istotą systemów totalitarnych. Publikacje przyczyniają się także do wyjaśnienia kontrowersji w obszarze świadomości historycznej oraz przezwyciężenia nieporozumień dotyczących przeszłości.

wyświetl książki według serii
O Polskę wolną i czystą jak łza. Szwadron 5. Brygady Wileńskiej AK ppor. Zdzisława Badochy „Żelaznego” na terenie powiatu kartuskiego w maju 1946 roku
Karol Polejowski
Książka omawia mało znane wydarzenia związane z działalnością 5. Brygady Wileńskiej AK na terenie Kaszub w maju 1946 r. Autor przedstawia nie tylko dokonania szwadronu ppor. Zdzisława Badochy „…
Operacja antypolska NKWD 1937–1938. Geneza i przebieg ludobójstwa popełnionego na Polakach w Związku Sowieckim
Tomasz Sommer
Drugie wydanie monografii o operacji antypolskiej NKWD ukazuje się na rynku czytelniczym po 6 latach od wydania pierwszego (2014).
Nietzsche i naziści. Moje spojrzenie
Stephen R.C. Hicks
Książka, która po raz pierwszy ukazała się w 2010 r. w Stanach Zjednoczonych, za sprawą Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku doczekała się drugiego wydania polskiego, opatrzonego dwoma wstępami…
Deportacje Polaków i obywateli polskich do Kazachstanu w latach 1936–1941
wstęp i oprac. Dmitriy Panto
W książce zaprezentowano w większości nieznane dotąd w Polsce dokumenty dotyczące sowieckich deportacji do Kazachstanu.
Der vergessene Völkermord. Das Massaker von Wola In Warschau 1944 - niemieckie wydanie książki Piotra Gursztyna o Rzezi Woli
Piotr Gursztyn
Książka Piotra Gursztyna pt. Rzeź Woli. Zbrodnia nierozliczona została po raz pierwszy opublikowana w 2014 r. i cieszyła się dużym zainteresowaniem mimo podjęcia przez autora trudnego tematu.…
KL Ravensbrück. Historia kompleksu obozów
Bernhard Strebel
Publikacja stanowi bogate i rozległe źródło wiedzy o organizacji KL Ravensbrück i jego podobozów, warunkach w nim panujących, więźniarkach i więźniach, a także niemieckich oprawcach.
Polska Armia Ludowa 1943–1945
Andrzej Gąsiorowski
To pierwsze tak obszerne i kompleksowe opracowanie poświęcone działalności Polskiej Armii Ludowej jako organizacji konspiracyjnej.
Echa pancernego rajdu
Tomasz Gliniecki
Mit wyzwoleńczy Armii Czerwonej, tworzony wedle wytycznych sowieckiej propagandy – z pominięciem niewygodnych, często wstydliwych faktów – mocno zakorzenił się we współczesnej świadomości nie tylko…
Polsko, ile Ty mnie kosztowałaś...
Artur Jendrzejewski
W publikacji przedstawiono osobę Stefana Ignaszaka – jednego spośród wielu bohaterów, którego dokonania nie zostały docenione w powojennej Polsce.
Praca w dywersji
Sebastian Pawlina
Książka tworzy obraz konkretnych ludzi, którzy zmagali się z walką na wielu frontach podczas II wojny światowej. Oprócz chwały i niezłomności wielu z nich zdarzały się momenty zwątpienia wobec…
Zbrodnia katyńska
Jerzy Platajs
O ile tematyka zbrodni katyńskiej doczekała się już licznych i dogłębnych opracowań, o tyle kwestia przesłuchań byłych polskich jeńców wojskowych przed sądami wojskowymi nie była dotąd szczegółowo…
Śmieszne sto milionów Słowian
Jerzy W. Borejsza
Różne przejawy rasizmu, mimo bolesnych doświadczeń II wojny światowej, nadal są problemem w XXI w. Część z nich nosi znamiona antyslawizmu. Czy był to jedynie światopogląd Hitlera, czy może narodu…