Mniej interesowały go przyczyny konfliktu zbrojnego, bardziej – jego przebieg, a najbardziej – wielopłaszczyznowe skutki. Zebrane artykuły naukowe i typowo publicystyczne tworzą autorską, wielopłaszczyznową perspektywę postrzegania wspomnianej tematyki. Kochanowski zrezygnował z układu chronologicznego publikacji tekstów, zastępując go problemowym, bardziej dostępnym dla czytelnika.

 

Wszechstronny przegląd osób, postaw i wydarzeń związanych z II wojną światową uzmysławia czytelnikowi, że konflikt ten de facto nie zakończył się w 1945 r. Jego konsekwencje sięgają aż do współczesności, co można zauważyć w wielu aspektach polskiego życia społecznego.

 

Jerzy Kochanowski, O jaką wojnę walczyliśmy? Teksty z lat 1984–2013, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku–Wydawnictwo Replika, Gdańsk–Zakrzewo 2013, ss. 256, ISBN 978-83-7674-259-5.