Przejdź do treści

O JAKĄ WOJNĘ WALCZYLIŚMY?

O JAKĄ WOJNĘ WALCZYLIŚMY?

Teksty z lat 1984-2013

Jerzy Kochanowski

 

Jerzy Kochanowski (ur. 1960 r.), profesor w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2000-2005 pracował w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie,  w 2007 r. był profesorem gościnnym uniwersytetu w Moguncji, 2011-2012 stypendysta Imre-Kertész-Kolleg w Jenie. Redaktor naczelny „Przeglądu Historycznego”. Autor, współautor i redaktor  m.in. W polskiej niewoli. Niemieccy jeńcy wojenni w Polsce 1945-1950  (2001, wydanie niemieckie 2004);  Die „Volksdeutschen” in Polen, Frankreich, Ungarn und der Tschechoslowakei. Mythos und Realität (2006);People on the Move. Forced Population Movements in Europe in the Second World War and its Aftermath (2008); Zanim powstała NRD. Polska wobec radzieckiej strefy okupacyjnej Niemiec 1945-1949 (2008); Polska-Niemcy. Wojna i pamięć (2009; również wersja niemiecka); Tylnymi drzwiami. „Czarny rynek” w Polsce 1944-1989 (2010).                                           

Zasadniczo chodzi o uzmysłowienie czytelnikowi, że kombatanci stanowią - także w wypadku polskim - jedynie skromną część uczestników wojny, że „na tyłach” lub pod okupacją dzieją się rzeczy co najmniej równie ważne, a pamięć o procesach dotyczących milionów ludzi rządzi się własnymi prawami, które z realiami historycznymi często niewiele mają wspólnego. Autor nie ucieka przy tym w abstrakcyjne dywagacje wokół modnych dziś ‘memory studies’, lecz egzemplifikuje swoje argumenty bogatym materiałem źródłowym, sięgającym od klasycznych archiwaliów przez tzw. ego-dokumenty po literaturę piękną, architekturę i kształtowanie przestrzeni publicznej.                 

prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej

Opis bibliograficzny: J. Kochanowski, O jaką wojnę walczyliśmy. Teksty z lat 1984-2013, Gdańsk-Zakrzewo 2013, ss. 256, ISBN 978-83-7674-259-5

Książkę można kupić w księgarniach i za pośrednictwem księgarni internetowej.