Przejdź do treści

POLEN ZWISCHEN HITLER UND STALIN

Polen zwischen Hitler und Stalin.

Studien zur polnischen Auβenpolitik in der Zwischenkriegszeit.

Marek Kornat

Marek Kornat – historyk, profesor w Instytucie Historii PAN i na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, autor wielu prac z zakresu historii Polski XX w. i sowietologii. Opublikował m.in. Polska 1939 roku wobec paktu Ribbentrop-Mołotow. Problem zbliżenia niemiecko-sowieckiego w polityce zagranicznej II Rzeczypospolitej(2002), Polska szkoła sowietologiczna 1930-1939 (2003),Polityka równowagi (1934-1939). Polska między Wschodem a Zachodem (2007).

Celem polskiej polityki zagranicznej od 1939 r. było zapewnienie i zabezpieczenie trwałości istnienia państwa. Charakteryzująca ją w latach trzydziestych tzw. „polityka równowagi” w stosunkach z obu wielkimi sąsiadami do dzisiaj wzbudza kontrowersje. Czy zwiększanie dystansu do Związku Radzieckiego stało na drodze sformowaniu koalicji antyhitlerowskiej? Czy można było zapobiec wojnie akceptując żądania postawione przez Niemcy w latach 1938-39?

Książka Marka Kornata podsumowuje wyniki badań istniejące na ten temat w Polsce i zagranicą i stanowi gruntowny przegląd kluczowych etapów w historii Europy Środkowo-Wschodniej.

Książka wydana w języku niemieckim, we współpracy z wydawnictwem be.bra verlag.

Opis bibiograficzny: M.Kornat, Polen zwischen Hitler und Stalin. Studien zur polonischen Auβenpolitik in der Zwischenkriegszeit, Berlin 2012, ss. 303, ISBN 978-3898090988