W pracy uwzględniono kluczowe rezultaty dociekań polskich i zagranicznych naukowców. To ważna pozycja wydawnicza, zwłaszcza że „polityka równowagi”, typowa w latach trzydziestych XX w., nadal budzi sporo kontrowersji.

 

Autor, analizując dostępne materiały, stara się odpowiedzieć na pytanie, czy zwiększanie dystansu do Związku Sowieckiego stało na drodze sformowania koalicji antyhitlerowskiej. Inną kwestią są rozważania, czy spełnienie żądań Niemiec w latach 1938–1939 mogłoby zapobiec wybuchowi II wojny światowej.


Marek Kornat, Polen zwischen Hitler und Stalin. Studien zur polonischen Auβenpolitik in der Zwischenkriegszeit, tłum. Bernard Wiaderny, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku–be.bra verlag, Gdańsk–Berlin 2012, ss. 304, ISBN 978-83-63029-07-4.