Był przetrzymywany wraz z profesorami najpierw w więzieniu na Montelupich, następnie w koszarach 20. pułku piechoty na ul. Mazowieckiej w Krakowie. Był też więźniem obozów koncentracyjnych Sachsenhausen w Oranienburgu i w Dachau oraz żołnierzem Armii Krajowej.

 

Zapiski Zygmunta Starachowicza to ważny dokument epoki. Ich zaletą jest autentyzm, a także świeżość spojrzenia, bystrość obserwacji i dociekliwość. Pamiętnik miał wymiar stricte osobisty – nie był pisany pod presją ani na niczyje zamówienie, stąd jego indywidualny, niepowtarzalny charakter. I jest to podstawowy, choć nie jedyny powód, dla którego warto się zapoznać z tą publikacją.

 

Zygmunt Starachowicz, Sonderaktion Krakau. Wspomnienia z akcji przeciwko profesorom uniwersyteckim w Krakowie (6–10 listopada 1939 roku), Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Gdańsk 2012, ss. 80, ISBN 978-83-63709-09-9.