Publikację podzielono na cztery główne rozdziały poprzedzone wstępem. W pierwszym rozdziale autorka skupiła się na przestrzeni publicznej miasta oraz funkcjonowaniu służb porządkowych i aparatu represji. Rozdział drugi to przegląd codzienności w zakresie pracy i wypoczynku. W trzecim rozdziale czytelnik może się przekonać, jak krakowianie organizowali życie we własnych domach. Czwarty rozdział opisuje życie rodzinne i towarzyskie, które stały się bastionami obrony normalności.

 

Anna Czocher, W okupowanym Krakowie. Codzienność polskich mieszkańców miasta 1939–1945, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Gdańsk 2011, ss. 282, ISBN 978-83-89923-63-2.