Narracja szeregowych żołnierzy jest inna niż ich dowódców. Realizując zadania bojowe, mieli bliższy kontakt zarówno z nieprzyjacielem, jak i z ludnością cywilną. Zamierzeniem autorów było stworzenie nowego pomostu między tradycyjną historią militarną a przekazami ustnymi. Są to dwie odmienne płaszczyzny, które mogą – i powinny – się dopełniać.

 

Publikacja składa się z czterech części głównych, epilogu i posłowia. Całość uzupełniają biogramy świadków. W pierwszej części czytelnik poznaje historię powstawania samej książki. Drugą poświęcono losom żołnierzy dywizji, a trzecią – przebiegowi służby. W ostatniej części przedstawiono żołnierskie życie po demobilizacji.

 

Jarosław Pałka, Machteld Venken, Krzysztof Marcin Zalewski, Żołnierze generała Maczka. Doświadczenie i pamięć wojny, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku–Wydawnictwo Replika, Gdańsk–Zakrzewo 2013, ss. 419, ISBN 978-83-7674-257-1.