Publikowane materiały, oparte na głównych tezach wygłoszonych podczas wspomnianej konferencji, nie stanowią jedynie zapisu wygłoszonych referatów, lecz tworzą obszerne studia problemowe, prezentujące najnowsze ustalenia badawcze dotyczące przemocy i codzienności w okupowanej Polsce. Ich autorami są historycy – wybitni znawcy problematyki z całego świata.

 

Przemoc i dzień powszedni w okupowanej Polsce, red. Tomasz Chinciński, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Gdańsk 2011, ss. 566, ISBN 978-83-89923-72-1.