Przejdź do treści

PRZEMOC I DZIEŃ POWSZEDNI W OKUPOWANEJ POLSCE

przemoc i dzień powszedni w okupowanej polsce

Redakcja naukowa Tomasz Chinciński

Książka stanowi zbiór studiów poświęconych okupacji niemieckiej i sowieckiej Polski w latach 1939-1945. Jest ona pokłosiem konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum II Wojny Światowej i Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie w dniach 19-22 listopada 2009 r. Publikowane materiały oparte na głównych tezach wygłoszonych podczas tej konferencji nie stanowią jedynie zapisu wygłoszonych referatów, ale tworzą obszerne studia problemowe, prezentujące najnowsze ustalenia badawcze dotyczące przemocy i codzienności w okupowanej Polsce, których autorami są historycy - wybitni znawcy problematyki z całego świata.

Stosowanie przemocy wobec ludności cywilnej stało się podstawowym elementem długoletniej okupacji niemieckiej i sowieckiej ziem polskich. Okupacje te przyniosły radykalną zmianę warunków życia miejscowej ludności, co wiązało się z wprowadzeniem do codziennego życia terroru jako środka mającego ułatwić całkowity podbój kraju, jego wyzysk gospodarczy oraz zniszczenie struktur społecznych i politycznych. Przemoc i okrucieństwo stanowiły od pierwszych dni powszednie i powszechne doświadczenie mieszkańców okupowanej Polski. (…)

Niniejsza publikacja polemizuje z tezami, które wciąż można napotkać w historiografii zachodniej – o wojnie w Polsce w 1939 r. prowadzonej jakoby z poszanowaniem zasad prawa międzynarodowego. Autorzy publikowanych tekstów starają się dowieść, że rozegrana na ziemiach polskich kampania wojenna nie była „czystą wojną”, w której Wehrmacht nie mordował cywilów, a polskich żołnierzy zabijał tylko w walce zbrojnej. Wyniki zebranych w tomie badań wskazują zdecydowanie, że zbrodnie wojenne nie były dziełem tylko funkcjonariuszy „diabolicznego” SS, lecz także innych niemieckich formacji wojskowych i policyjnych oraz stanowiły realizację celów nakreślonych przez Hitlera, jak również wizji świata – w tym wypadku przede wszystkim Polaków jako narodu o niższej wartości – zawartej w ideologii narodowosocjalistycznej. Odbiciem tych praktyk po drugiej stronie – najpierw frontu, a następnie rozbiorowej granicy – były zbrodnicze praktyki stosowane przez NKWD i inne struktury Związku Sowieckiego, drugiego agresora i okupanta.

Fragment ze Wstępu Pawła Machcewicza

Opis bibilograficzny: Przemoc i dzień powszedni w okupowanej Polsce, red. naukowa T. Chinciński, Gdańsk 2011, ss. 566, ISBN 978-83-89923-72-1

Książka została wydana we współpracy z Wydawnictwem Oskar Sp. z o.o. z Gdańska.

Książkę można kupić w księgarniach oraz za pośrednictwem księgarni internetowej.

W 2012r. ukazało się niemieckojęzyczne wydanie tej książki pt. "Gewalt und Alltag im besetzten Polen 1939-1945". Więcej informacji na temat publikacji na stronie Wydawnictwa.