Przejdź do treści

W RUMUŃSKIEJ PUŁAPCE

W rumuńskiej pułapce

Internowanie Józefa Becka i Edwarda Śmigłego-Rydza w dokumentach rumuńskich służb specjalnych.

Marek Kornat, Mikołaj Morzycki-Markowski

Marek Kornat – historyk, profesor w Instytucie Historii PAN i na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, autor wielu prac z zakresu historii Polski XX w. i sowietologii. Opublikował m.in. Polska 1939 roku wobec paktu Ribbentrop-Mołotow. Problem zbliżenia niemiecko-sowieckiego w polityce zagranicznej II Rzeczypospolitej(2002), Polska szkoła sowietologiczna 1930-1939 (2003),Polityka równowagi (1934-1939). Polska między Wschodem a Zachodem (2007).

Mikołaj Morzycki-Markowski – historyk, politolog, pracownik Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, autor publikacji z zakresu historii Rosji i ZSRR, współautor serii Polskie Dokumenty Dyplomatyczne oraz prac dotyczących stosunków polsko-niemieckich.

Książka "W rumuńskiej pułapce. Internowanie Józefa Becka i Edwarda Śmigłego-Rydza w dokumentach rumuńskich służb specjalnych" Marka Kornata i Mikołaja Morzyckiego-Markowskiego to obszerny wybór dokumentów dotyczących kulisów internowania w latach 1939-1944 w Rumunii ministra Józefa Becka i marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza. Jedną z niewątpliwych zalet książki jest obszerny wstęp rekapitulujący historię stosunków polsko-rumuńskich w latach 1937-1945. Materiały pozyskane z Rumunii przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i przekazane Muzeum II Wojny Światowej nie były dotychczas znane polskim historykom i w istotnym stopniu uzupełniają wiedzę o tamtych wydarzeniach.

Książka jest ważną publikacją, opartą na niedostępnych w praktyce rumuńskich zbiorach archiwalnych. Przynosi szereg istotnych ustaleń faktograficznych odnośnie wojennych losów tak znaczących postaci II Rzeczypospolitej jak marszałek Edward Śmigły-Rydz i minister Józef Beck. Przydatność jej dla dalszych badań nad tym okresem dziejów i szeroko rozumianą biografistyką jest niezaprzeczalna.(…) Publikacja niewątpliwie poszerza naszą wiedzę w kwestiach szczegółowych, takich jak warunki egzystencji podczas internowania, ukazuje szerzej niż dotychczas uwarunkowania międzynarodowe internowania polskich prominentów, pozwala też na konstatację odnośnie meandrów polityki władz polskich na uchodźstwie wobec internowanych.
prof. dr hab. Tadeusz Dubicki

Opis bibliograficzny: M.Kornat, M. Morzycki-Markowski, W rumuńskiej pułapce. Internowanie Józefa Becka i Edwarda Śmigłego-Rydza w dokumentach rumuńskich służb specjalnych, Gdańsk 2011, ss.283, ISBN 978-83-89923-62-2

Książka została wydana we współpracy z Wydawnictwem Oskar Sp. z o.o. z Gdańska.

Książkę można kupić w księgarniach oraz za pośrednictwem księgani internetowej.

Zachęcamy do zapoznania się z recenzją książki na portalu www.polishhistory.pl.