Jedną z niewątpliwych zalet publikacji jest obszerny wstęp rekapitulujący historię stosunków polsko-rumuńskich w latach 1937–1945. Materiały pozyskane z Rumunii przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego – i przekazane Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – nie były dotychczas znane polskim historykom i w istotnym stopniu uzupełniają wiedzę o tamtych wydarzeniach.

 

Publikacja dostarcza wielu ciekawych szczegółów, np. o warunkach egzystencji podczas internowania. Ukazuje też obszerniej niż dotąd tego dokonywano uwarunkowania międzynarodowe internowania prominentów, pozwalając na konstatację odnośnie do meandrów polityki władz polskich na uchodźstwie wobec internowanych.

 

Marek Kornat, Mikołaj Morzycki-Markowski, W rumuńskiej pułapce. Internowanie Józefa Becka i Edwarda Śmigłego-Rydza w dokumentach rumuńskich służb specjalnych, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Gdańsk 2011, ss. 284, ISBN 978-83-89923-62-2.