EKES

Wizyta studyjna Grupy Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego z Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

8 lipca br. w Muzeum miała miejsce wizyta studyjna Grupy Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego z Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, którzy w ramach swojej misji przybyli do Gdańska – tegorocznej Europejskiej Stolicy Wolontariatu.

 

Myślą przewodnią całego pobytu byli wolontariusze i ich rola w społeczeństwie. Goście z EKES mieli w Gdańsku możliwość spotkań z organizacjami zaangażowanymi w pomoc dla uchodźców z Ukrainy, konferencję w ECS, wizytę w sali BHP gdańskiej stoczni oraz wizytę w Muzeum II Wojny Światowej.

 

W trakcie spotkania w Muzeum pod hasłem „Wolontariat w Instytucjach Kultury”, gościom pochodzącym z państw członkowskich UE przybliżono działalność wolontariatu i Młodzieżowej Rady Muzeum.

 

Zastępca Dyrektora Muzeum – Waldemar Szulc, witając się z uczestnikami spotkania powiedział o tym, jak ważna dla naszej instytucji jest współpraca z wolontariuszami, którzy wspomagają Muzeum już od pierwszego roku jego działalności. Zwrócił również uwagę na to, że dobra atmosfera współpracy jest tym, co sprawia, że wolontariusze stają się dla nas kimś bliskim.

O swoich przeżyciach, odczuciach i doświadczeniu w wolontariacie opowiedzieli sami zainteresowani, czyli wolontariusze i członkowie Młodzieżowej Rady Muzeum.

 

Ostatnim punktem programu była wizyta na Wystawie Głównej MIIWŚ.

 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) to organ doradczy Unii Europejskiej, reprezentujący organizacje pracowników i pracodawców oraz inne grupy interesu. Jest swego rodzaju łącznikiem między podejmującymi decyzje instytucjami europejskimi a obywatelami UE, gdyż wydaje opinie na temat spraw UE skierowane do Komisji Europejskiej, Rady UE i Parlamentu Europejskiego.