PIERWSZE POSIEDZENIE MŁODZIEŻOWEJ RADY MUZEUM

PIERWSZE POSIEDZENIE MŁODZIEŻOWEJ RADY MUZEUM

Dziś zorganizowane zostało posiedzenie inauguracyjne Młodzieżowej Rady Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. To organ, który będzie pełnić rolę konsultacyjną w stosunku do naszej instytucji. Jednym z celów tego projektu jest również rozpowszechnianie wśród młodzieży wiedzy historycznej oraz promowanie uczestnictwa w kulturze, a także w życiu publicznym.

 

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną spotkanie zostało zorganizowane w formie wideokonferencji. W jej trakcie Radni opowiedzieli o sobie i swoich zainteresowaniach. Ponadto wspomnieli, dlaczego zdecydowali się kandydować do Młodzieżowej Rady Muzeum, a także przedstawili pomysły na pierwszą kadencję.

 

Ważną częścią spotkania było ślubowanie, które złożyli Radni, a następnie przeprowadzono głosowanie na Przewodniczącego MRM – bezwzględną większością głosów został nim wybrany Mikołaj Sobański-Jóźwiak.

 

– To dla mnie ogromny zaszczyt, ale i wyzwanie. Jestem osobą z pewnym doświadczeniem w działalności społecznej, organizacyjnej, jak i marketingowej. Wiem, że poradzę sobie pełniąc funkcję przewodniczącego. Jak zadeklarowałem na sesji, postaram się rozpowszechnić Radę oraz jej działalność już w pierwszym roku kadencji przez skuteczność naszych inicjatyw – powiedział po przeprowadzonym głosowaniu nowo wybrany Przewodniczący MRM.

 

Zwieńczeniem wideokonferencji było spotkanie Radnych z Piotrem Mazurkiem, podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Pełnomocnikiem Rządu ds. polityki młodzieżowej.


Radni Młodzieżowej Rady Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (pierwsza kadencja):

 • Filip Drygalski
 • Maja Hnatów
 • Michał Kurdziel
 • Maksymilian Lewandowski
 • Julia Mazurek
 • Liwia Pabin
 • Paweł Raro
 • Jan Siluk
 • Mikołaj Sobański-Jóźwiak
 • Mikołaj Tablewski
 • Jakub Tkaczewski
 • Iwo Ulański
 • Olga Wiśniewska
 • Antoni Wyligała

Członkowie Rady będą mogli między innymi zgłaszać wnioski i opinie dotyczące bieżącej działalności Muzeum oraz aktywnie uczestniczyć w muzealnych projektach. Ponadto dostaną szansę współorganizowania imprez kulturalnych czy konkursów edukacyjnych oraz realizowania innych własnych przedsięwzięć. Wśród zadań Radnych znajdzie się współpraca z poszczególnymi działami Muzeum, samorządami uczniowskimi, a także organizacjami młodzieżowymi.

Młodzieżowa Rada ma nie tylko pełnić rolę konsultacyjną w stosunku do Muzeum. Jednym z celów tego projektu jest również rozpowszechnianie wiedzy historycznej oraz promowanie wśród młodzieży uczestnictwa w kulturze, a także w życiu publicznym. Muzeum II Wojny Światowej chciałoby, aby wybrani radni kształtowali u rówieśników i w swoim audytorium świadomość historyczną oraz budowali potrzebę kultywowania tradycji patriotycznych.

Młodzieżowa Rada Muzeum II Wojny Światowej składa się z 14 radnych. I kadencję tworzy 7 osób wyłonionych spośród uczniów i wolontariuszy współpracujących z Muzeum oraz 7 osób wyłonionych w drodze konkursu. Posiedzenia Rady powinny odbywać się nie rzadziej niż dwa razy w semestrze szkolnym.