Wystawa Ostaszków skrzynka pocztowa nr 37

Lokalizacja: poziom -2, Muzeum II Wojny  Światowej

Czas: ZAKOŃCZONA

WSTĘP WOLNY

Pragnąc uczcić pamięć pomordowanych wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej zorganizowaliśmy
wystawę pt. „Ostaszków, skrzynka pocztowa nr 37” poświęconą tragicznym losom polskich obywateli
jednego z obozów specjalnych NKWD.

 

 

Ostaszków skrzyna pocztowa nr 37

Tytuł ekspozycji nawiązuje do monasteru – Pustelni Niłowo-Stołobieńskiej, gdzie mieścił się obóz.
Pod ten adres do wiosny 1940 r.  rodziny uwięzionych obywateli polskich słały listy.
To w tym miejscu pierwotnie miała stanąć wystawa „Ostaszków, skrzynka pocztowa nr 37”,
a specjalnie przygotowane na ten cel pomieszczenie, miało stać się częścią klasztornego muzeum.
Na 14 planszach przedstawiono historię pobytu obywateli polskich w obozie, zakończoną
ich śmiercią w Twerze, wykorzystując do tego cytaty ze źródeł polskich i sowieckich.
Dwujęzyczność wystawy (teksty polski i rosyjski) pozwala zwiedzającemu na zapoznanie się
z dokumentami sowieckimi w ich oryginalnym brzmieniu. Komentarz odautorski sprowadzony
jest do niezbędnego minimum, by umożliwić nieznającemu historii Polski odbiorcy zorientowanie
się w faktach tworzących tło historyczne.


Realia pobytu w obozie są zilustrowane zdjęciami wydobytych z dołów śmierci w Miednoje
przedmiotami ze zbiorów Muzeum Katyńskiego.


Symboliczną rolę sarkofagu odgrywa skrzynia z podświetlonym mundurem polskiego policjanta.
Charakter wystawy podkreśla ścieżka dźwiękowa – siedmiogodzinna lista więźniów Ostaszkowa,
zamordowanych w Twerze w ramach zbrodni katyńskiej.


Zachęcamy do odwiedzenia ekspozycji, która będzie prezentowana w Muzeum II Wojny Światowej
w Gdańsku, na poziomie -2 do końca 2022 roku.

 

Autorzy wystawy | dr Ewa Kowalska, Kamila Sachnowska
Współpraca merytoryczna | Sergiusz Kazimierczuk, dr Marek Kozubel,
Organizacja wystawy | Barbara Kosk
Koncepcja plastyczna | Jarosław Kłaput
Recenzja | dr Paweł Libera
Redakcja | dr Magdalena Baj