„Spojrzeć ludziom prosto w oczy…” – wystawa poświęcona Premierowi Janowi Olszewskiemu

Wystawa przybliża postać harcerza Szarych Szeregów, obrońcy w procesach politycznych w PRL oraz polityka, który stanął na czele pierwszego po II wojnie światowej polskiego rządu powołanego przez Sejm pochodzący z wolnych wyborów. Poszczególne plansze przedstawiają biografię Jana Olszewskiego od dzieciństwa w kolejarskiej rodzinie, związanej od pokoleń z tradycją niepodległościową, po słowa wypowiedziane na łożu śmierci: „Ja nie mam w obowiązku poddać się”.

Lokalizacja: poziom -2

Czas: zakończona

7 lutego 2023 roku, w czwartą rocznicę śmierci Jana Olszewskiego, w Muzeum II Wojny Światowej
w Gdańsku odbył się wernisaż wystawy poświęconej Premierowi Janowi Olszewskiemu 
„Spojrzeć ludziom prosto w oczy…”.

 

Wystawa przybliża postać harcerza Szarych Szeregów, obrońcy w procesach politycznych w PRL
oraz polityka, który stanął na czele pierwszego po II wojnie światowej polskiego rządu powołanego
przez Sejm pochodzący z wolnych wyborów. Poszczególne plansze przedstawiają biografię Jana
Olszewskiego od dzieciństwa w kolejarskiej rodzinie, związanej od pokoleń z tradycją
niepodległościową, po słowa wypowiedziane na łożu śmierci: „Ja nie mam w obowiązku poddać się”.

 

 

Przypomnieniu najistotniejszych faktów z życia Jana Olszewskiego towarzyszą cytaty z jego wypowiedzi. Dowiadujemy się, w jaki sposób postrzegał świat i czym kierował się w swoich wyborach. Całość dopełniają fotokopie dokumentów oraz zdjęcia, w znacznej części pochodzące z prywatnego archiwum bohatera i publikowane po raz pierwszy.

„Spojrzeć ludziom prosto w oczy…” – wystawa poświęcona Premierowi Janowi Olszewskiemu

Do zebranych na wernisażu zwrócił się z-ca dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – dr Marek Szymaniak:

Pan Premier Jan Olszewski jest bardzo bliski Muzeum II Wojny Światowej ze względu na to że był czynnym uczestnikiem walki z okupantem niemieckim. Jako harcerz Szarych Szeregów uczestniczył w Powstaniu Warszawskim (…) W latach 50-tych przyszły pan Premier czynnie brał udział w obronie żołnierzy Armii Krajowej, przedstawicieli opozycji demokratycznej, robotników (…) Był pełnomocnikiem oskarżyciela w słynnym procesie morderców księdza Jerzego Popiełuszki (…) Był osobą bardzo odważną i na wskroś dobrą, kierującą się w swoim życiu tylko i wyłącznie dobrem drugiego człowieka.

Głos zabrał także współtwórca ekspozycji, kierownik sekcji notacji w wydziale notacji i opracowań multimedialnych Biura Edukacji Narodowej Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie – Artur Kłus:

Jak ktoś przeżył okupację to mógł uważać, że ma szczęście - podsumował Jan Olszewski. Sam dwukrotnie cudem uniknął śmierci podczas 1944 roku w trakcie ostrzeliwania Pragi w najcięższych niemieckich dział artylerii. Doświadczenia z tamtych lat zawsze pozostawały dla Jana Olszewskiego ważne, zawsze pamiętał o rówieśnikach, którzy mieli mniej szczęścia niż on (...) Był zagorzałym antykomunistą, kierował się przekonaniem, że cel ostateczny powinien być jasno określony i jeden – niepodległość.

Odczytany został również list współautorki wystawy, która nie mogła być obecna na uroczystości, prezes Fundacji Archiwum im. Jana Olszewskiego – dr Justyny Błażejowskiej:

Na podstawie własnych i szerzej – rodzinnych doświadczeń prostował kłamstwa na temat postaw Polaków i przebiegu niemieckiej okupacji. Wywodząc się z rodziny kolejarskiej, bronił dobrego imienia polskich kolejarzy nieprawdziwie oskarżanych o udział w Holokauście (...) dziękuję Panu Dyrektorowi i Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku za wszystkie działania upamiętniające postać śp. Pana Premiera.


Wśród honorowych gości obecni byli: prezes Stowarzyszenia Rodzina „Ponarska” – Maria Wieloch i Naczelnik Biura Edukacji Narodowej oddziału Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku – Krzysztof Drażba. Przed uroczystym wernisażem zastępcy dyrektora MIIWŚ – dr Marek Szymaniak i Waldemar Szulc złożyli wieńce pod tablicą upamiętniającą Jana Olszewskiego, zlokalizowaną przed salą konferencyjną imienia Premiera na poziomie -3 w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

 

Wystawa została przygotowana we współpracy Instytut Pamięci Narodowej i Fundacja Archiwum Jana Olszewskiego.