Dla Ciebie, Polsko – Śląsk. Wystawa plenerowa z okazji 100. rocznicy powrotu Śląska do Macierzy.

Lokalizacja: plac przed Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Czas: 20.07.2022 – 20.08.2022

WSTĘP WOLNY

Ideą wystawy jest przedstawienie odbiorcom spoza Górnego Śląska historii tego regionu przez pryzmat związków z innymi polskimi ziemiami. Związki te, mimo wielowiekowej odrębności państwowej Polski i Górnego Śląska, pozostały silne, zwłaszcza w kulturze, języku i religii.

Dla Ciebie, Polsko – Śląsk. Wystawa plenerowa z okazji 100. rocznicy powrotu Śląska do Macierzy.

Na 12 ekspozytorach zostały zaprezentowane najważniejszych wydarzenia tzw. „kamienie milowe” w dziejach Śląska, poczynając od czasów najdawniejszych (średniowiecza) po XX wiek, powrót Śląska do Macierzy i jego funkcjonowanie w Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla zademonstrowania treści wybrane zostały momenty kluczowe w historii tej części RP, przeplatające się z ciekawostkami stanowiących często symbol kultury i historii regionu. Ekspozycja w swym założeniu spełniać ma ważne zadanie przybliżające i wyjaśniające burzliwe losy Śląska, dając asumpt do refleksji i zrozumienia przeszłości oraz teraźniejszości mieszkańców śląskiej ziemi. Oni właśnie utrzymując niezmiennie swą tożsamość i kulturę ponad sto lat temu wywalczyli przyłączenie do Polski.