Dla Ciebie, Polsko – Śląsk. Wystawa plenerowa z okazji 100. rocznicy powrotu Śląska do Macierzy.

Lokalizacja: plac przed Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Czas: ZAKOŃCZONA

WSTĘP WOLNY

Ideą wystawy jest przedstawienie odbiorcom spoza Górnego Śląska historii tego regionu
przez pryzmat związków z innymi polskimi ziemiami. Związki te, mimo wielowiekowej
odrębności państwowej Polski i Górnego Śląska, pozostały silne, zwłaszcza w kulturze,
języku i religii.

Dla Ciebie, Polsko – Śląsk. Wystawa plenerowa z okazji 100. rocznicy powrotu Śląska do Macierzy.

Na 12 ekspozytorach zostały zaprezentowane najważniejszych wydarzenia tzw. „kamienie milowe”
w dziejach Śląska, poczynając od czasów najdawniejszych (średniowiecza) po XX wiek, powrót Śląska
do Macierzy i jego funkcjonowanie w Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Dla zademonstrowania treści wybrane zostały momenty kluczowe w historii tej części RP, przeplatające
się z ciekawostkami stanowiących często symbol kultury i historii regionu. Ekspozycja w swym założeniu
spełniać ma ważne zadanie przybliżające i wyjaśniające burzliwe losy Śląska, dając asumpt do refleksji
i zrozumienia przeszłości oraz teraźniejszości mieszkańców śląskiej ziemi. Oni właśnie utrzymując
niezmiennie swą tożsamość i kulturę ponad sto lat temu wywalczyli przyłączenie do Polski.