,,Zniszczyć Polskę! Straty materialne poniesione podczas okupacji niemieckiej 1939-1945”

Lokalizacja: Parlament Europejski w Brukseli

Czas: zakończona

28 lutego w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli miało miejsce
uroczyste otwarcie wystawy planszowej ,,Zniszczyć Polskę! Straty
materialne poniesione podczas okupacji niemieckiej 1939-1945”,
przygotowanej przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

 

 

 

 

 

Wystawa ukazuje stopień zniszczenia Polski podczas okupacji niemieckiej poprzez pryzmat poniesionych strat materialnych. Były one wynikiem zarówno działań podejmowanych przez Niemców w czasie prowadzenia działań wojennych, jak i wynikały z realizacji założeń ideologii narodowo-socjalistycznej.

,,Zniszczyć Polskę! Straty materialne poniesione podczas okupacji niemieckiej 1939-1945”

Ekspozycja przedstawia także skalę działań niemieckich władz okupacyjnych nakierowanych na maksymalną eksploatację ekonomiczną okupowanych polskich ziem oraz inne formy grabieży dokonywane przez Niemców.


Wystawa obejmuje poniższe zagadnienia:
- niszczenie Polski i grabieże w trakcie agresji niemieckiej 1939 r.,
- niszczenie symboli państwa i polskości,
- rabunek i niszczenie kultury oraz sztuki,
- niemiecka grabieżcza polityka okupacyjna,
- niemiecki rabunek i niszczenie własności prywatnej,
- zniszczenia wojenne i rabunek 1944/1945.
 
Fotografie i skany eksponatów pochodzą głównie ze zbioru Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, IPN, NAC.