"Wielki głód w Kazachstanie (Aszarszyłyk). Historia nieznana."

Lokalizacja: poziom -3

Czas: zakończona

Ekspozycja opowiada o Wielkim Głodzie w Sowieckim Kazachstanie.
Wielki Głód w Kazachstanie, stał się dla republiki katastrofą
demograficzną. W latach 1930–1933 wskutek kolektywizacji,
rozkułaczenia, represji i głodu zmarło co najmniej 1 mln 200 tys.
osób, co daje ok. ⅓ wszystkich mieszkańców kraju. Tragedia ta
jeszcze długo rzutowała na historię i demografię Kazachów, a jej
przebieg dopiero teraz jest badany.

 

 

 

Pojawiła się wreszcie możliwość opowiedzenia o tym światu. Opustoszały kraj w połowie lat 30. XX wieku Józef Stalin postanowi wypełnić deportowanymi narodami, w tym obywatelami polskimi, potrzebne były bowiem ręce do pracy w licznych zakładach i kopalniach. Spirala terroru nakręcała kolejne tragedie.

"Wielki głód w Kazachstanie (Aszarszyłyk). Historia nieznana."

Wystawa "Wielki głód w Kazachstanie (Aszarszyłyk). Historia nieznana" została zaaranżowana na 16 planszach i prezentuje unikatowy materiał fotograficzny i ikonograficzny. Przedstawia Kazachstan od XIX do połowy XX wieku. Opisuje w szczególności historię Wielkiego Głodu, na tym obszarze przypadającą na lata 30-te, w wyniku którego zmarło 1,2 mln osób.


 
Ekspozycję przygotowano we współpracy z Polsko-Kazachską Komisją Historyczną, Muzeum Pamięci Sybiru, Centralnym Archiwum Państwowym Kinematografii – Dokumenty Fotograficzne i Nagrania Dźwiękowe, Ałmaty, Kazachstan, Państwowym Archiwum obwodu pawłodarskiego.