Wystawa plenerowa „Twarz Odwagi. Witold Pilecki (1901-1948)”

Lokalizacja: na placu przed MIIWŚ

Biograficzna instalacja prezentuje losy jednego z największych
polskich bohaterów – rotmistrza Witolda Pileckiego, człowieka
niezwykłego losu. Był wnukiem powstańca styczniowego,
harcerzem, artystą, uczestnikiem Bitwy Warszawskiej, ziemianinem,
społecznikiem, szczęśliwym mężem i dobrym ojcem, obrońcą Polski
w 1939 roku, członkiem  ruchu oporu, powstańcem warszawskim,
żołnierzem armii Andersa. Po wojnie wrócił do kraju, by tworzyć
podziemie niepodległościowe przeciwko sowietom. 

 

 

Wykazał się bezprecedensową w skali świata odwagą – w 1940 roku zgłosił się na ochotnika, by wejść do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, z którego brawurowo zbiegł po 947 dniach. (Ten moment oddaje jego pomnik stojący na placu Władysława Bartoszewskiego 1.)

Wystawa plenerowa „Twarz Odwagi. Witold Pilecki (1901-1948)”

W raporcie napisanym po ucieczce przekazał światu prawdę o zbrodniczej działalności Niemców. 

 

Po wojnie aresztowany, bestialsko torturowany i skazany na śmierć przez komunistów za działalność wrogą Polsce Ludowej, nigdy nie wyrzekł się swoich ideałów. Do końca chronił żonę, dzieci, współpracowników, całą winę biorąc na siebie. 

 

Ekspozycja jest formą nowoczesnej interpretacji pomnika Rotmistrza, okazją do poznania wartości, którymi się w życiu kierował, osobistego zgłębiania tajemnicy życia jednego z najodważniejszych ludzi II wojny światowej.