Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku

Wystawa „Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku” prezentuje losy mniejszości polskiej, która od początku
istnienia WMG służyła Polsce poprzez aktywną działalność na rzecz zachowania własnej tożsamości
wobec niemieckiej większości. Na wystawie przedstawiono różnorakie przejawy życia codziennego
Polaków w WMG, aż do wybuchu II wojny światowej.


Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku

Wyrazem aktywności ludności polskiej było zarówno włączenie się w życie polityczne, poprzez udział
w wyborach do gdańskiego parlamentu, jak i dbałość o polskie interesy gospodarcze i handlowe.
Polacy zorganizowali własną sieć szkół oraz drużyny harcerskie. Działały również polskie zespoły
sportowe i towarzystwa kulturalne. Ostoją dla Polaków był Kościół katolicki i polscy kapłani oraz
różnego rodzaju polskie zrzeszenia i organizacje. Tę działalność prowadzono mimo niesprzyjającego
lub otwarcie wrogiego nastawienia niemieckich gdańszczan. Po wybuchu wojny polskie życie
w Gdańsku zostało zniszczone, a jego ślady były systematycznie zacierane przez Niemców. Wielu
Polaków z WMG przypłaciło życiem swoje przywiązanie do polskości.

 

Autorzy | Wojciech Grott, dr Marcin Kłodziński, Wojciech Samól, Marek Zambrzycki

Konsultacja naukowa | dr hab. Grzegorz Berendt, dr hab. Karol Polejowski, dr Marek Szymaniak

Projekt graficzny |dr hab. Konstancja Pleskaczyńska

Produkcja | AAA EXPO

Patronat honorowy | prof. dr hab. Piotr Gliński, wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego