Nie tylko proces... Norymberga i jeńcy wojenni 1939–1945

Ekspozycja "Das Reichsparteitagsgelände im Krieg. Gefangenschaft, Massenmord und Zwangsarbeit / Nie tylko proces... Norymberga i jeńcy wojenni 1939–1945" jest efektem międzynarodowego projektu, realizowanego przez Centrum Dokumentacji Zjazdów NSDAP w Norymberdze w partnerstwie z Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych.

Lokalizacja poziom -2

Czas: zakończona

Celem projektu było udokumentowanie, naukowe opracowanie i upowszechnienie historii obozów funkcjonujących w czasie II wojny światowej w Norymberdze, a konkretnie na terenie, który w latach 30. XX w. służył jako miejsce zjazdów partii nazistowskiej. Ów olbrzymi kompleks architektoniczny służący celom ideologiczno-propagandowym narodowego socjalizmu przekształcił się w 1939 r. w miejsce izolacji setek tysięcy jeńców wojennych i robotników przymusowych z Polski, państw Beneluxu, Francji, Jugosławii, ZSRR, Włoch, Anglii i USA.

 

Będąca efektem projektu ww. mobilna wystawa (przygotowana w językach polskim i niemieckim) zwraca szczególną uwagę na losy trzech grup jenieckich: żołnierzy z Polski, ZSRR i Włoch, których wspólnym doświadczeniem był obowiązek pracy na rzecz wroga. Zatrudniani w rozmaitych zakładach przemysłowych w Norymberdze i regionie środkowej Frankonii, pracowali często w skrajnie trudnych warunkach, tracąc zdrowie, a niejednokrotnie życie.

 

Ekspozycja upowszechnia wiedzę o ich zbiorowych i indywidualnych losach w miejscu znanym wszystkim z zupełnie innych wydarzeń.