Wystawa Archeologiczna „«Kiedy się wypełniły dni…» Pochówki polskich obrońców Westerplatte”

Lokalizacja Westerplatte

Wstęp wolny

Ekspozycja zewnętrzna umiejscowiona na półwyspie Westerplatte

prezentuje sylwetki dziewięciu poległych obrońców Wojskowej

Składnicy Tranzytowej. Wystawa przybliża także postać majora

Henryka Sucharskiego, komendanta polskiej składnicy na Westerplatte.


 

 

 

Wystawa Archeologiczna „«Kiedy się wypełniły dni…» Pochówki polskich obrońców Westerplatte”

Poszczególnym biogramom towarzyszą fotografie wybranych zabytków,

które znaleziono przy obrońcach w trakcie badań archeologicznych

prowadzonych na Westerplatte w 2019 i 2021 r.


Zespół archeologów Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

w czasie prac zlokalizował pięć mogił, w których znajdowały się

szczątki dziewięciu osób. Wraz z ich odkryciem rozpoczął się

proces badań genetycznych prowadzących do identyfikacji żołnierzy.

Większość z odnalezionych żołnierzy poległa w wartowni nr 5

zbombardowanej przez Luftwaffe 2 września 1939 r.