Publikacje wydawnictwa Muzeum II Wojny Światowej

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku od początku swojego istnienia wydaje publikacje naukowe, popularnonaukowe, albumy, a nawet komiksy. Prezentowane wydawnictwa wnoszą istotny wkład do stanu wiedzy o genezie, przebiegu i konsekwencjach tego konfliktu, a także do debaty nad pamięcią dotyczącą II wojny światowej oraz istotą systemów totalitarnych. Publikacje przyczyniają się także do wyjaśnienia kontrowersji w obszarze świadomości historycznej oraz przezwyciężenia nieporozumień dotyczących przeszłości.

wyświetl książki według serii
Wojna po wojnie
Grzegorz Motyka, Rafał Wnuk, Tomasz Stryjek, Adam F. Baran,
Dla tysięcy mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej zwycięstwa Armii Czerwonej w 1944 r. nie oznaczały oswobodzenia, lecz nową niewolę. Represje, które towarzyszyły procesowi wprowadzania komunizmu,…
Polen zwischen Hitler und Stalin
Marek Kornat
W niemieckojęzycznej książce Marka Kornata zestawiono i podsumowano wyniki badań na temat polityki zagranicznej Polski do 1939 r., której celem było zapewnie trwałości państwa i zabezpieczenie jego…
Polityka zagraniczna Polski 1938–1939. Cztery decyzje Józefa Becka
Marek Kornat
W niniejszej publikacji zaprezentowano nowatorskie spojrzenie na kluczowe problemy dotyczące przyczyn wybuchu II wojny światowej. Przeanalizowano nie tylko polską perspektywę, ale uwzględniono też…
Tajemnice Blizny. Wywiad Armii Krajowej w walce z rakietami   V-2
red. Rafał Wnuk, Robert Zapart
W publikacji podjęto próbę opisania niezwykle ważnego aspektu działań wywiadowczych Armii Krajowej – spenetrowanie niemieckiego ośrodka doświadczalnego „Artilleriezielfeld-Blizna”, na którego terenie…
W okupowanym Krakowie
Anna Czocher
Założeniem niemieckiego okupanta było przekształcenie Krakowa w całkowicie niemiecki ośrodek, nie tylko z nazwy. Co więcej – miał być on rzeczywistą stolicą Generalnego Gubernatorstwa, również w…
Przemoc i dzień powszedni w okupowanej Polsce
red. Tomasz Chinciński
Książka stanowi zbiór studiów poświęconych okupacji niemieckiej i sowieckiej Polski w latach 1939–1945. Jest ona pokłosiem konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum II Wojny Światowej i…
W rumuńskiej pułapce
Marek Kornat, Mikołaj Morzycki-Markowski
Prezentowana książka zawiera obszerny wybór dokumentów dotyczących kulis internowania w latach 1939–1944 w Rumunii ministra Józefa Becka i marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza.
Na jednym froncie
Jiři Friedl
W książce podjęto się trudnego zadania przedstawienia stosunków między armiami czechosłowacką i polską w latach II wojny światowej. Autor opisuje różnorodne dziedziny współpracy obu armii – zarówno w…
Wina narodów
Karolina Wigura
Nigdy wcześniej w dziejach publiczne gesty przebaczenia i pojednania nie odegrały tak wielkiej roli jak po zakończeniu II wojny światowej. Część spośród nich wytyczyła rzeczywiste przełomy w…
Stulecie zagłady
Jerzy W. Borejsza
Jak zaznacza w przedsłowiu do książki jej autor, tytuł tłumaczy sama historia. Pierwsza wojna światowa stała się zapowiedzią ogólnoświatowych konfliktów, które pociągnęły za sobą miliony ofiar.
Między codziennością a wielką historią
Piotr T. Kwiatkowski, Lech Nijakowski, Barbara Szacka, Andrzej Szpociński
Autorzy prezentowanej publikacji podjęli próbę odpowiedzi na pytanie, jak kształtowała się pamięć zbiorowa Polaków w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Podstawą do stworzenia materiału stały…
Barbara Szczepuła
Barbara Szczepuła
Zbiór reportaży autorstwa Barbary Szczepuły, znanej gdańskiej dziennikarki, przenosi czytelnika w trudne czasy powojenne, gdy na Pomorzu nie zawsze oczywiste było ustalenie tożsamości narodowej, a…