Przejdź do treści

Publikacje wydawnictwa Muzeum II Wojny Światowej

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku od początku swojego istnienia wydaje publikacje naukowe, popularnonaukowe, albumy, a nawet komiksy. Prezentowane wydawnictwa wnoszą istotny wkład do stanu wiedzy o genezie, przebiegu i konsekwencjach tego konfliktu, a także do debaty nad pamięcią dotyczącą II wojny światowej oraz istotą systemów totalitarnych. Publikacje przyczyniają się także do wyjaśnienia kontrowersji w obszarze świadomości historycznej oraz przezwyciężenia nieporozumień dotyczących przeszłości.

wyświetl książki według serii
W okupowanym Krakowie
Anna Czocher
Założeniem niemieckiego okupanta było przekształcenie Krakowa w całkowicie niemiecki ośrodek, nie tylko z nazwy. Co więcej – miał być on rzeczywistą stolicą Generalnego Gubernatorstwa, również w…
W rumuńskiej pułapce
Marek Kornat, Mikołaj Morzycki-Markowski
Prezentowana książka zawiera obszerny wybór dokumentów dotyczących kulis internowania w latach 1939–1944 w Rumunii ministra Józefa Becka i marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza.
Na jednym froncie
Jiři Friedl
W książce podjęto się trudnego zadania przedstawienia stosunków między armiami czechosłowacką i polską w latach II wojny światowej. Autor opisuje różnorodne dziedziny współpracy obu armii – zarówno w…
Wina narodów
Karolina Wigura
Nigdy wcześniej w dziejach publiczne gesty przebaczenia i pojednania nie odegrały tak wielkiej roli jak po zakończeniu II wojny światowej. Część spośród nich wytyczyła rzeczywiste przełomy w…
Stulecie zagłady
Jerzy W. Borejsza
Jak zaznacza w przedsłowiu do książki jej autor, tytuł tłumaczy sama historia. Pierwsza wojna światowa stała się zapowiedzią ogólnoświatowych konfliktów, które pociągnęły za sobą miliony ofiar.
Między codziennością a wielką historią
Piotr T. Kwiatkowski, Lech Nijakowski, Barbara Szacka, Andrzej Szpociński
Autorzy prezentowanej publikacji podjęli próbę odpowiedzi na pytanie, jak kształtowała się pamięć zbiorowa Polaków w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Podstawą do stworzenia materiału stały…
Barbara Szczepuła
Barbara Szczepuła
Zbiór reportaży autorstwa Barbary Szczepuły, znanej gdańskiej dziennikarki, przenosi czytelnika w trudne czasy powojenne, gdy na Pomorzu nie zawsze oczywiste było ustalenie tożsamości narodowej, a…
Od wojny do wolności. Wybuch i konsekwencje II wojny światowej 1939–1989
red. Marek Andrzejewski, Grzegorz Berendt, Tomasz Chinciński, Andrzej Trzeciak
W prezentowanym tomie zawarto materiały z konferencji naukowej, która odbyła się 5 i 6 października 2009 r. w Gdańsku. Był to szczególny czas refleksji historycznej, odnoszącej się do 70. rocznicy…
Forpoczta Hitlera. Rola niemieckiej dywersji w polityce Hitlera wobec Polski i w wojnie 1939 roku
Tomasz Chinciński
W książce skupiono się na roli niemieckich struktur dywersyjnych w kampanii wrześniowej, czyli na temacie dotąd badanym jedynie fragmentarycznie, w sposób niepełny. Autor uzupełnia tę lukę – udało mu…
Czerwone Bagno. Konspiracja i partyzantka antysowiecka w Augustowskiem. Wrzesień 1939–czerwiec 1941
Tomasz Strzembosz, Rafał Wnuk
Książka autorstwa Tomasza Strzembosza i Rafała Wnuka przybliża fenomen antysowieckiej konspiracji na terenach Puszczy Augustowskiej. Ruch oporu powstał w tym rejonie Polski bardzo szybko, bo już we…