Przejdź do treści

Dołącz do Młodzieżowej Rady Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku!

Poprzez Młodzieżową Radę Muzeum II Wojny Światowej chcemy, by młodzi ludzie mieli wpływ na kształt i rozwój naszej instytucji.

Radni będą mogli między innymi zgłaszać wnioski i opinie dotyczące bieżącej działalności Muzeum, aktywnie uczestniczyć w organizowanych przez nas projektach, proponować i współorganizować imprezy kulturalne oraz konkursy edukacyjne czy też realizować własne przedsięwzięcia.

Wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych zachęcamy do uczestnictwa w konkursie, w którym wyłonimy radnych Młodzieżowej Rady Muzeum II Wojny Światowej.

Wyślij swoje zgłoszenie i weź aktywny udział w działalności Muzeum II Wojny Światowej!