Przejdź do treści

Publikacje

Publikacja przystępnie ukazuje poświęcenie Polaków w walce z niemieckim i sowieckim najeźdźcą w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu. Opowiada o Polakach, którzy jako pierwsi…
Książka Wojciecha Turka jest pierwszym tomem z serii „Patroni dla gdańskich ulic” poświęconej tym, których imiona zasługują na to, by stały się stałym elementem gdańskiego krajobrazu. 18. Pułk…
Album zawiera unikalne fotografie, które ilustrują działania Sowietów na zajętej we wrześniu 1939 r. ponad połowie obszaru przedwojennej Polski. Większość z nich nie była upubliczniana lub była…
Tematem książki jest Polska Armia Ludowa, jedna z wielu organizacji konspiracyjnych. Jest to pierwsze tak obszerne opracowanie o jej działalności. Autor zajmuje się genezą organizacji, jej rozwojem…
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku prowadzi działalność wydawniczą. Od początku swojego istnienia wydaje publikacje naukowe, popularnonaukowe, albumy, a nawet komiksy.   Są to wydawnictwa wnoszące…
W grudniu 2017 roku nakładem Muzeum ukazał się katalog wystawy czasowej "Westerplatte w 7 odsłonach". W katalogu zaprezentowano wyniki 1-ego etapu badań archeologicznych na Westerplatte. Znajdziemy…