Co prawda okupacyjna codzienność Warszawy była już przedmiotem zainteresowań badaczy, jednak nieczęsto skupiano się na osobach czynnie zaangażowanych w działalność konspiracyjną. Sebastian Pawlina z powodzeniem podjął się tego zadania.

 

W publikacji przedstawiono szczegółowy opis codziennych wyzwań – obejmujących nie tylko walkę zbrojną – którym musieli sprostać Polacy w trakcie II wojny światowej. Czytelnik może zapoznać się z opisami radzenia sobie z powszechnym głodem, niedostatkami zaopatrzenia, finansami, strachem o siebie i najbliższych czy problemami natury psychologicznej.

 

Sebastian Pawlina, Praca w dywersji. Codzienność żołnierzy Kedywu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Gdańsk 2016, ss. 402, ISBN 978-83-63029-60-9.