Przejdź do treści

Polska Armia Ludowa 1943–1945

Polska Armia Ludowa 1943–1945


Tematem książki jest Polska Armia Ludowa, jedna z wielu organizacji konspiracyjnych. Jest to pierwsze tak obszerne opracowanie o jej działalności. Autor zajmuje się genezą organizacji, jej rozwojem i powiązaniami z innymi strukturami Polski podziemnej. Podejmuje też kwestię kontrowersyjnej postaci Henryka Boruckiego ps. „Czarny” i jego związków z Gestapo.

„Podjęcie tematu historii PAL jest bezsprzecznie ruchem więcej niż celowym. Nazwa tej organizacji pojawia się wprawdzie w licznych opracowaniach, ale zazwyczaj pisze się o niej w sposób skrajnie lakoniczny. Jak wiele konspiracyjnych struktur działających w latach 1939–1945 na ziemiach polskich nie doczekała się ona dotychczas poważniejszego ujęcia monograficznego. Zjawisko to wiąże się oczywiście z ogromnymi trudnościami, jakie występują podczas przygotowywania tego rodzaju prac. Wynikają one z konieczności żmudnego dobierania „puzzli” – fragmentów informacji zawartych w dokumentach archiwalnych, prasie podziemnej, relacjach itd. i łączenia ich w logiczną całość. Profesor Gąsiorowski wykonał tę pracę doskonale, w związku z czym otrzymaliśmy książkę bardzo ważną”.
dr Sebastian Piątkowski

„Monografia prof. Andrzeja Gąsiorowskiego to świetna pozycja. Jej podstawową wartością, obok nowatorskiego tematu, jest rzetelność badawcza autora. […] Należy ona do prekursorskich w swojej dziedzinie. Ośmielam się twierdzić, iż jest to świetne kompendium tej nieznanej dotychczas szerzej organizacji. Kompendium wiele dające badaczom zajmującym się pokrewnymi tematami, wyjaśniające wiele niejasnych do tej pory wydarzeń. Kompendium wyczerpującym najważniejsze problemy”.
dr hab. Piotr Niwiński

Andrzej Gąsiorowski (ur. 1950) – prof. dr hab., historyk, politolog, dyrektor Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, kustosz dyplomowany w Dziale Naukowym Muzeum Stutthof w Sopocie, członek Rady Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej w Toruniu. Autor ponad dwustu prac naukowych dotyczących najnowszej historii Polski.

Opis Bibliograficzny: Andrzej Gąsiorowski, Polska Armia Ludowa 1943–1945. Studia. Fakty–mity–tajemnice, Gdańsk 2018, ss. 804. ISBN: 978-83-65-957-04-7

Książkę można nabyć w księgarniach, w Sklepie Muzealnym i w księgarni internetowej.