Autor zajął się jej genezą, rozwojem oraz powiązaniami z innymi strukturami Polskiego Państwa Podziemnego. Podjął też kwestię kontrowersyjnej postaci Henryka Boruckiego, ps. Czarny, i jego związków z Gestapo.

 

Uwagę czytelnika zwrócą zarówno podjęcie nowatorskiego tematu, jak i rzetelność badawcza autora, który stworzył prawdziwe kompendium wiedzy. Co prawda wcześniej Polska Armia Ludowa pojawiała się w publikacjach, lecz było to ujęcie co najwyżej powierzchowne. Praca prof. Gąsiorowskiego wypełnia tę lukę. Autor skrupulatnie zebrał informacje zawarte w dokumentach archiwalnych, prasie podziemnej, relacjach itd., łącząc je w logiczną i spójną całość.

 

Andrzej Gąsiorowski, Polska Armia Ludowa 1943–1945. Studia. Fakty–mity–tajemnice, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Gdańsk 2018, ss. 804, ISBN 978-83-65-957-04-7.