Niezwykle istotne jest ukazanie przez autora, że z niewolniczej pracy więźniów korzyści czerpał niemiecki przemysł, w tym przypadku – koncern Siemens.

 

Należy podkreślić, że prawie jedną trzecią ogółu więźniarek i przytłaczającą większość ofiar eksperymentów pseudomedycznych, przeprowadzanych przez lekarzy SS, stanowiły Polki. Mimo to nie upadały na duchu, walczyły o zachowanie ludzkiej godności i solidarności, często szukając ukojenia w wierze i Bogu. Zachętą do lektury może być fakt, że do przekładu książki na swoje języki narodowe dążyły byłe więźniarki obozu z Francji i Polski, podkreślając tym samym, jak wielką pracę wykonał autor.

 

Bernhard Strebel, KL Ravensbrück. Historia kompleksu obozów, tłum. Agnieszka Milewska, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Gdańsk 2018, ss. 804, ISBN 978-83-65957-03-0.