Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddział Muzeum II Wojny Światowej

Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 r. ma być hołdem i wyrazem wdzięczności dla polskich żołnierzy, którzy przelewali krew w obronie ojczyzny już od pierwszych godzin II wojny światowej. Jego budowa to priorytetowa inwestycja naszej instytucji – finansowana i wspierana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tworzenie tej placówki jest długotrwałym procesem ze względu na miejsce, w którym powstaje. Jest nim szczególnie cenny i ważny obszar zabytkowego pola bitwy – teren byłej Wojskowej Składnicy Tranzytowej, będący polskim przyczółkiem w Wolnym Mieście Gdańsku. 
 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Program wieloletni pn. „Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku”

Misja Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

Misja Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

Muzeum będzie miejscem skupionym na pielęgnacji trzech wartości: autentyzmu pola bitwy, polskiej postawy w czasie II wojny światowej oraz pamięci – m.in. o symbolicznym początku tego tragicznego konfliktu zbrojnego. Celem instytucji będzie zatem nie tylko ukazanie historii heroicznej, siedmiodniowej obrony Westerplatte przed Niemcami, ale osadzenie jej w szerszym kontekście – walk o ojczyznę prowadzonych w toku kampanii polskiej 1939 r.

Konkurs na opracowanie koncepcji projektowej Wystawy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału MIIWS

22.01.2024r. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ogłosiło jednoetapowy realizacyjny konkurs na opracowanie koncepcji projektowej wystawy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na Westerplatte. Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem merytorycznym, tematycznym, scenograficznym, wizualnym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji projektowej Wystawy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na Westerplatte.

Konkurs na opracowanie koncepcji projektowej Wystawy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na Westerplatte
Koncepcja nowego Muzeum na Westerplatte

Koncepcja Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

W dn. 26-27.10.23r. wyłoniono, w trakcie obrad Sądu Konkursowego, najlepszą pod względem architektonicznym, urbanistycznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcję projektową Muzeum Westerplatte i Wojny 1939.

Dla Zwiedzających

Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddział Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku powstaje na półwyspie znajdującym się w obrębie dawnego ujścia Wisły. Na miejsce można dotrzeć drogą wodną, samochodem, rowerem, a także komunikacją miejską z Dworca Głównego lub spod siedziby MIIWŚ (pl. Bartoszewskiego). Ze względu na etapowy charakter prac kolejne elementy ekspozycji będą udostępniane zwiedzającym stopniowo.

O inwestycji

Głównym celem inwestycji realizowanej na Westerplatte jest stworzenie muzeum plenerowego, które opowiada historię bohaterskiej walki Polaków we wrześniu 1939 r. Charakter całego założenia pozwoli na utworzenie ekspozycji w obrębie historycznej przestrzeni, a przede wszystkim na podstawie uczytelnionych reliktów przeszłości, otoczonych autentycznym krajobrazem. Równolegle z realizacją działań inwestycyjnych prowadzone są badania archeologiczne. Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jest finansowana ze środków dotacji celowej ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Cmentarz

Idea stworzenia cmentarza pojawiła się wraz z koncepcją nowego zagospodarowania półwyspu. Pilna potrzeba nowej nekropolii zaistniała wraz z odnalezieniem i zidentyfikowaniem poległych obrońców Wojskowej Składnicy Tranzytowej. Cmentarz Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte jest pierwszym ukończonym obiektem inwestycji budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. 4 listopada 2022 r. odbył się na nim uroczysty pochówek bohaterskich obrońców.

budynek elektrowni po remoncie 07.2023r.

Elektrownia

Budynek byłej Elektrowni został zmodernizowany w drugim etapie inwestycji budowy oddziału MWiW1939 prowadzonej przez #M2WŚ na Westerplatte po budowie cmentarza Żołnierzy Wojska Polskiego. 4/10/23r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu, a obecnie oczekuje on na rozpoczęcie prac związanych z wystawą, która wypełni przestrzeń i dopełni całości realizacji.