Dopiero w III Rzeczypospolitej mógł on liczyć na szacunek i pamięć. Książka Artura Jendrzejewskiego przybliża tę postać, której dewizą życiową było motto cichociemnych: „Wywalcz wolność lub giń”.

 

Ramy chronologiczne książki obejmują okres życia bohatera – otwiera je więc 1911 r., a kończy 2005 r. Największy akcent położono na czas konspiracyjnej działalności w trakcie II wojny światowej oraz lata więzienne. Głównym celem, który przyświecał autorowi, było omówienie najważniejszych dokonań ppłk. rez. Stefana Ignaszaka, głównie jako oficera polskiego wywiadu. Stało się to możliwe dzięki zebraniu publikowanych już informacji związanych z życiem i działalnością cichociemnego oraz uzupełnieniu ich o dostępne źródła archiwalne, jak również relacje i wspomnienia.


Artur Jendrzejewski, Polsko, ile Ty mnie kosztowałaś… Wywiadowcza działalność oficera Armii Krajowej Stefana Ignaszaka Nordyka”, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Gdańsk 2017, ss. 172, ISBN 978-83-65957-00-9.