Przejdź do treści

Żołnierze banici

Żołnierze banici

Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych w Czechach w 1945 roku.

Jiří Friedl

Jiří Friedl (ur. 1976) – pracownik naukowy Instytutu Historycznego Akademii Nauk Republiki Czeskiej (oddział w Brnie). Zajmuje się dziejami Polski oraz stosunków czesko/czechosłowacko-polskich w XX wieku. Jest autorem wielu opracowań naukowych, które ukazały się w Republice Czeskiej, w Polsce i innych krajach, m.in.Češi a Poláci na Těšínsku 1945-1949, Praha – Brno 2012 oraz Na jednym froncie : czechosłowacko-polskie stosunki wojskowe 1939-1945, Gdańsk – Warszawa 2011. Za wkład w dziedzinie badań i popularyzacji historii stosunków czesko-polskich otrzymał w 2011 r. Brązowy Krzyż Zasługi RP od prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Jiří Friedl, Żołnierze banici. Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych w Czechach w 1945 roku, tłum. Grzegorz Gąsior, tłum. dokumentów w aneksie: Marek Piotr Deszczyński, Gdańsk 2016, ss. 189, ISBN 978-83-63029-91-3.

Książkę można nabyć za m.in. za pośrednictwem księgarni internetowej Motyle Książkowe.