Rada Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Rada sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa oraz opiniuje sprawozdania Dyrektora i plan działalności.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński, zarządzeniem z 7 lutego 2018 r. powołał członków Rady Muzeum przy Muzeum II Wojny Światowej na kadencję w latach 2018-2022 w składzie:

 

 • prof. dr hab. Tadeusz Wolsza - Przewodniczący, 
 • prof. nadzw. dr hab. Jacek Friedrich - Zastępca Przewodniczącego,
 • prof. Jerzy Grzywacz,
 • prof. dr hab. Mirosław Golon,
 • prof. nadzw. dr hab. Sławomir Cenckiewicz,
 • prof. dr Marek Chodakiewicz,
 • prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska,
 • dr Ewa Kowalska,
 • dr Karol Nawrocki,
 • prof. nadzw. dr hab. Bogdan Musiał,
 • prof. nadzw. dr hab. Piotr Majewski,
 • prof. nadzw. dr hab. Piotr Niwiński,
 • Piotr Semka
 • ks. dr Jarosław Wąsowicz,
 • Maciej Buczkowski.