Przejdź do treści

Rada Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Rada sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa oraz opiniuje sprawozdania Dyrektora i plan działalności.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński, zarządzeniem z 7 lutego 2018 r. powołał członków Rady Muzeum przy Muzeum II Wojny Światowej na kadencję w latach 2018-2022 w składzie:
 

 • prof. nadzw. dr hab. Sławomir Cenckiewicz;
 • prof. dr Marek Jan Chodakiewicz;
 • dr hab. Jacek Friedrich;
 • prof. Jerzy Grzywacz;
 • prof. dr hab. Mirosław Golon;
 • prof. nadzw. dr hab. Piotr Majewski;
 • prof. nadzw. dr hab. Bogdan Musiał;
 • prof. nadzw. dr hab. Piotr Mileniusz Niwiński;
 • prof. dr hab. Andrzej Nowak;
 • Piotr Semka;
 • prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Wawer;
 • ks. dr Jarosław Wąsowicz;
 • prof. dr hab. Tadeusz Wojciech Wolsza;
 • prof. dr hab. Jan Krzysztof Żaryn.