Konkurs fotograficzny dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Blizny historii. Ślady II wojny światowej w mojej okolicy”

Konkurs fotograficzny dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Blizny historii. Ślady II wojny światowej w mojej okolicy”

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Blizny historii. Ślady II wojny światowej w mojej okolicy”. 


Konkurs ma na celu rozwijanie wrażliwości młodzieży wobec dramatycznych losów regionu i jego mieszkańców. Zadaniem uczestników jest uchwycenie zachowanych, w całości lub częściowo śladów II wojny światowej w ich najbliższym otoczeniu. Poprzez poszukiwanie historycznych pozostałości pragniemy zachęcić młodzież do rozwijania wyobraźni i umiejętności wypowiedzi artystycznej.


Ocenie jury pod przewodnictwem profesjonalnego fotografa podlegać będzie walor artystyczny fotografii, jej związek z ideą konkursu oraz sporządzona pisemnie relacja opisująca uchwycony fakt, osobę, miejsce, budynek itp.


Wybrane prace, mające reprezentować placówkę w konkursie (do 3 zdjęć na placówkę), należy przesłać np. poprzez https://wetransfer.com jako plik elektroniczny na adres: konkurs_foto@muzeum1939.pl do dnia 15 stycznia 2024 r.


Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród rzeczowych połączone z otwarciem wystawy prac nagrodzonych i wyróżnionych nastąpi podczas uroczystego spotkania w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku w terminie do 29 marca 2024 r.


Zapraszamy do udziału w konkursie. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonym poniżej Regulaminie: