Przejdź do treści

ZBRODNIA KATYŃSKA

ZBRODNIA KATYŃSKA

Zeznania świadków przed polskimi sądami wojskowymi (1943-1946)

Jerzy Platajs

Jerzy Platajs - historyk, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Wydziału Zagranicznego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, zajmujący się m.in. sprawami związanymi z upamiętnianiem ofiar zbrodni  katyńskiej. Autor artykułów naukowych o tematyce katyńskiej.

Książka dotyczy mało znanej kwestii przesłuchań przed polskimi sądami wojskowymi w Wielkiej Brytanii byłych polskich jeńców wojennych, ocalałych z zagłady trzech obozów specjalnych NKWD ZSRR – w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku. Dokumentacja ta ma wciąż istotną wartość źródłową dla badań szeregu aspektów dobrze już rozpoznanej tematyki genezy zbrodni katyńskiej. Dla życia codziennego w obozach specjalnych (kadra obozowa, warunki internowania, dzień powszedni jeńca obozów specjalnych, wydarzenia nietypowe, zachowanie jeńców itp.)  jej znaczenie uznaję za wręcz kluczowe. Jej pojawienie się na polskim rynku księgarskim niewątpliwie będzie wydarzeniem.

prof. dr hab. Wojciech Materski

Wartość merytoryczna książki jest znaczna. Autor wykazał się bardzo dobrym rozeznaniem w problematyce zbrodni katyńskiej, dokonał odpowiedniego wyboru dokumentów, ich rzetelnego, merytorycznego i redakcyjnego opracowania.

prof. dr hab. Jan Sziling

Opis bibliograficzny: Jerzy Platajs, Zbrodnia Katyńska. Zeznania świadków przed polskimi sądami wojskowymi (1943-1946), Gdańsk 2016, s. 443, ISBN 978-83-63029-75-3

Książkę można nabyć w księgarniach i w księgarni internetowej.

Więcej o książce i rozmowa z autorem dostępna w artykule.