Przejdź do treści

ŚMIESZNE STO MILIONÓW SŁOWIAN

ŚMIESZNE STO MILIONÓW SŁOWIAN

Wokół światopoglądu Adolfa Hitlera

Jerzy W. Borejsza 

Pochłoniemy albo usuniemy śmieszne sto milionów Słowian

(Adolf Hitler, 6 sierpnia 1942 r., Wilczy Szaniec)

Jerzy W. Borejsza (ur. 1935 r.), historyk i publicysta, kierownik Zakładu Systemów Totalitarnych i Dziejów Drugiej Wojny Światowej w Instytucie Historii PAN w Warszawie, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, autor książek i esejów o faszyzmie włoskim, nazizmie i stalinizmie, m.in. Mussolini był pierwszy... (1979, 1989), Rzym a wspólnota faszystowska (1981), Szkoły nienawiści. Historia faszyzmów europejskich 1919–1945 (2000), Stulecie zagłady (2011). Wiele jego prac ukazało się w językach obcych.

„Samo słowo „antyslawizm” pojawia się po wielokroć w różnych połączeniach, ale nie jako zjawisko odrębne w pracach o teoriach rasowych narodowych socjalistów, czy w opracowaniach o podboju Europy Wschodniej. Omawiając różne praktyki hitlerowskie na Wschodzie jeszcze nie docenia się, że stała za nimi wyraźnie motywacja antysłowiańska. (…). Antysemityzm był i pozostaje jedną z panidei, idei rozpowszechnionych globalnie. Antyslawizm był zjawiskiem lokalnym i dosyć ograniczonym. Występował poza Niemcami czas jakiś na Węgrzech, w Rumunii czy w Austrii. Na podłożu antagonizmów narodowych, a nie rasowych, w Europie Środkowej i Wschodniej. Dzisiaj antyslawizm należy już raczej do przeszłości. Jeżeli go jednak przypominam, to z dwóch powodów. Przede wszystkim, aby przy całej wyjątkowości Holokaustu nie ograniczać tylko do niego hitlerowskiego rasizmu. Po wtóre – aby raz jeszcze pokazać, że należy zwalczać w zarodku pozornie szaleńcze teorie populistycznych führerów, zanim ci przejmą władzę i zaczną je przetwarzać w czyn”.

fragment Przedmowy do drugiego wydania

Opis bibliograficzny: Jerzy W. Borejsza, Śmieszne sto milionów Słowian. Wokół światopoglądu Adolfa Hitlera, Gdańsk 2016, s. 176, ISBN 978-83-63029-64-7

Książkę można nabyć w księgarniach i w księgarni internetowej.