Konkurs na koncepcję wystawy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Jednoetapowy, realizacyjny Konkurs na opracowanie koncepcji projektowej wystawy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na Westerplatte

Podstawową misją Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jest ochrona, utrzymanie i rewitalizacja zespołu obiektów architektury militarnej na terenie Westerplatte. O autentyzm pola bitwy oraz podtrzymywanie pamięci o postawie polskiego społeczeństwa w czasie II wojny światowej dbamy poprzez pielęgnację miejsca, w którym rozpoczął się najtragiczniejszy konflikt w dziejach.

 

Wystawa ma opowiadać nie tylko o walkach na Westerplatte, ale pozwoli na przedstawienie szerszego kontekstu wojny obronnej 1939 r. Plenerowy charakter całego założenia umożliwi stworzenie ekspozycji w obrębie historycznej przestrzeni, w tym w uczytelnionych reliktach dawnej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. Na wystawach zostaną ulokowane najciekawsze z ponad 60 tys. artefaktów, odnalezionych podczas wciąż trwających badań archeologicznych.

 

Realizacja wystawy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 umożliwi skuteczne uczytelnienie terenu historycznego pola bitwy oraz lepsze zrozumienie wydarzeń z pierwszych dni września 1939 r. Przede wszystkim jednak pozwoli na przedstawienie pierwszej kompleksowej opowieść o losach Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte w Wolnym Mieście Gdańsku.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Program wieloletni pn. „Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku”