Publikacja jest próbą wielopłaszczyznowego omówienia obrazu epizodycznych, lecz symptomatycznych zdarzeń, które rzutowały na postrzeganie II wojny światowej i skutkowały wieloma fałszywymi interpretacjami faktów.

 

Autor skupił się na operacji mławsko-elbląskiej Armii Czerwonej. Mimo jej pozornie lokalnego charakteru warto zaznaczyć, że naturalnie wpisała się ona w dyskurs o Europie Środkowo-Wschodniej. Na uwagę zasługuje m.in. konfrontacja oficjalnego przekazu ze wspomnieniami świadków i ofiar. W publikacji przeanalizowano również powojenne funkcjonowanie mitu wyzwoleńczego aż do 1989 r. i późniejsze próby jego weryfikacji.

 

Tomasz Gliniecki, Echa pancernego rajdu. Propaganda wojenna i kreacja mitów wyzwoleńczych na podstawie operacji mławsko-elbląskiej Armii Czerwonej w 1945 roku, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Gdańsk 2017, ss. 362, ISBN 978-83-65957-02-3.