Przejdź do treści

Publikacje

Publikacja Fighting and Suffering. The Polish experience of World War II. Walka i Cierpienie. Polskie doświadczenie II wojny światowej prezentuje spojrzenie na II wojnę światową z perspektywy władz…
Światowe Forum Muzeów Pól Bitewnych to publikacja stanowiąca pokłosie konferencji naukowej o tym samym tytule, która odbyła się w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku w dniach 4–6 września 2018 r. W…
Ukazała się czeska wersja albumu autorstwa Dmitriya Panto i Wojciecha Łukaszuna zatytułowana Sovětská okupace polského území v letech 1939–1941. Album ukazał się w ramach cyklu wydawniczego „…
Seria naukowa Wydawnictwa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku wzbogaciła się o kolejną publikacje źródłową: Deportacje Polaków i obywateli polskich do Kazachstanu w latach 1936–1941. Dokumenty ze…
W serii Patroni dla Gdańskich Ulic Wydawnictwo Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku opublikowało książkę Wojciecha Grotta Podpułkownik Jan Kowalewski (1892–1965). Bohater książki to postać, która…
Nakładem wydawnictwa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ukazało się wydanie II katalogu Westerplatte w 7 odsłonach. Prezentacja zabytków pierwszego etapu badań archeologicznych na Westerplatte.…