Przejdź do treści

Publikacje

  Wojna i Pamięć. Czasopismo Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku to nowy rocznik wydawany nakładem MIIWŚ. Tematem przewodnim pierwszego numeru prezentowanego periodyku jest zbrodnia katyńska.…
Opracowanie pozwala zapoznać się z efektami pracy archeologów, którzy badają historię najnowszą. Podzielono je na cztery części główne. W pierwszej skupiono się na problematyce, możliwościach i…
To pierwszy tom nowej serii wydawniczej – Kolekcje ze Zbiorów Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (Collections of the Museum of the Second World War in Gdańsk). Publikacja została poświęcona…
Książka, która po raz pierwszy ukazała się w 2010 r. w Stanach Zjednoczonych, za sprawą Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku doczekała się drugiego wydania polskiego, opatrzonego dwoma wstępami…
  Publikacja prezentuje spojrzenie na II wojnę światową z perspektywy władz Rzeczpospolitej na uchodźstwie i Polskiego Państwa Podziemnego. Po agresji Niemiec i Związku Sowieckiego na Polskę we…
Publikacja stanowi pokłosie konferencji naukowej o tym samym tytule, która odbyła się w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, w dniach 4–6 września 2018 r. W książce zebrano referaty muzealników z…