Zbiorowe egzekucje, gwałty, zakopywanie ludzi żywcem, mordy na dzieciach… Bestialstwo, którego ofiarą padli mieszkańcy Woli, budzi przerażenie. Jednak, jak podkreśla autor, tym bardziej nie wolno go przemilczeć. Zbrodnia dokonana podczas Powstania Warszawskiego była zdarzeniem nadzwyczajnym, choć praktycznie zapomnianym. W książce zawarto nie tylko opis samych zdarzeń; autor podejmuje też próbę ustalenia przyczyn wyparcia z pamięci ludobójstwa, które stało się udziałem Niemców.

 

Piotr Gursztyn, Der vergessene Völkermord. Das Massaker von Wola In Warschau 1944, tłum. Bernard Wiaderny, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku–be.bra wissenschaft, Gdańsk–Berlin 2019, ss. 352, ISBN 978-3-95410-098-9.