Przejdź do treści

Deportacje Polaków i obywateli polskich do Kazachstanu w latach 1936–1941

Deportacje Polaków i obywateli polskich do Kazachstanu w latach 1936–1941


Seria naukowa Wydawnictwa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku wzbogaciła się o kolejną publikacje źródłową: Deportacje Polaków i obywateli polskich do Kazachstanu w latach 1936–1941. Dokumenty ze zbiorów Archiwum Prezydenta Republiki Kazachstanu, wstęp i oprac. Dmitriy Panto. W książce zostały zaprezentowane w większości nieznane dotąd w Polsce dokumenty dotyczące sowieckich deportacji do Kazachstanu. Ich tłumaczenie na język polski poprzedza opracowanie historyczne, w którym autor przybliża czytelnikowi najważniejsze okoliczności wiążące się z represyjnym charakterem fal deportacyjnych oraz opisuje dramatyczne warunki, w jakich przebiegały. Książka zawiera także ciekawy materiał ilustracyjny: mapy, rysunki i zdjęcia. Jej treść wzbogacono o relacje świadków zebrane w ostatnich latach przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Dla historyków opracowanie źródłowe o sowieckich deportacjach do Kazachstanu w latach 1936–1941 może stanowić ważny przyczynek do pogłębiania badań nad losem obywateli polskich w Związku Sowieckim, natomiast dla czytelników nie zajmujących się tą tematyką zawodowo, opracowanie D. Panto może spełniać rolę książki uwrażliwiającej na dramat tysięcy polskich rodzin poddanych nieludzkiej sowieckiej machinie represji. 

Książkę w cenie 46 zł można zakupić w sklepiku muzealnym (poziom –3).

dr Dmitriy Panto – pracownik Działu Naukowego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, absolwent historii na Państwowym Uniwersytecie im. C. Walichanowa w Kokczetawie (Kazachstan) i filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 2017 r. uzyskał stopień doktora historii. Do jego zainteresowań badawczych należą historia Kościoła katolickiego w Cesarstwie Rosyjskim i w Związku Sowieckim, problematyka stalinowskiego terroru i deportacji w głąb ZSRS.

Opis bibliograficzny: Deportacje Polaków i obywateli polskich do Kazachstanu w latach 1936–1941. Dokumenty ze zbiorów Archiwum Prezydenta Republiki Kazachstanu, wstęp i oprac. D. Panto, Gdańsk 2019, Wydawnictwo Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, ss. 248, ISBN 978-83-65957-14-6.