Publikacje wydawnictwa Muzeum II Wojny Światowej

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku od początku swojego istnienia wydaje publikacje naukowe, popularnonaukowe, albumy, a nawet komiksy. Prezentowane wydawnictwa wnoszą istotny wkład do stanu wiedzy o genezie, przebiegu i konsekwencjach tego konfliktu, a także do debaty nad pamięcią dotyczącą II wojny światowej oraz istotą systemów totalitarnych. Publikacje przyczyniają się także do wyjaśnienia kontrowersji w obszarze świadomości historycznej oraz przezwyciężenia nieporozumień dotyczących przeszłości.

wyświetl książki według serii
Hans Adolf von Moltke. Biografia polityczna
Bernard Wiaderny
Praktycznie cały życiorys i działalność polityczna Hansa Adolfa von Moltkego – niemieckiego polityka i ambasadora III Rzeszy – nieodłącznie wiążą się z tragicznymi dziejami Polski i Europy w XX w.…
książka Bronna Góra 1942 roku. Miejsce zagłady natychmiastowej na Polesiu
Grzegorz Berendt
W najnowszej książce autorstwa prof. Grzegorza Berendta szczegółowo przeanalizowano mało znany, lecz tragiczny los tysięcy osób zgładzonych na terenie zachodniego Polesia w 1942 r. Publikacja stanowi…
O Polskę wolną i czystą jak łza. Szwadron 5. Brygady Wileńskiej AK ppor. Zdzisława Badochy „Żelaznego” na terenie powiatu kartuskiego w maju 1946 roku
Karol Polejowski
Książka omawia mało znane wydarzenia związane z działalnością 5. Brygady Wileńskiej AK na terenie Kaszub w maju 1946 r. Autor przedstawia nie tylko dokonania szwadronu ppor. Zdzisława Badochy „…
Rzeź Woli. Zbrodnia nierozliczona
Piotr Gursztyn
Po raz pierwszy bestsellerowa książka autorstwa Piotra Gursztyna ukazała się w 2014 r. Wydawnictwo Muzeum II Wojny Światowej opublikowało kolejną edycję tego dzieła, tym razem w przekładzie na język…
Operacja antypolska NKWD 1937–1938. Geneza i przebieg ludobójstwa popełnionego na Polakach w Związku Sowieckim
Tomasz Sommer
Drugie wydanie monografii o operacji antypolskiej NKWD ukazuje się na rynku czytelniczym po 6 latach od wydania pierwszego (2014).
Nietzsche i naziści. Moje spojrzenie
Stephen R.C. Hicks
Książka, która po raz pierwszy ukazała się w 2010 r. w Stanach Zjednoczonych, za sprawą Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku doczekała się drugiego wydania polskiego, opatrzonego dwoma wstępami…
Deportacje Polaków i obywateli polskich do Kazachstanu w latach 1936–1941
wstęp i oprac. Dmitriy Panto
W książce zaprezentowano w większości nieznane dotąd w Polsce dokumenty dotyczące sowieckich deportacji do Kazachstanu.
Der vergessene Völkermord. Das Massaker von Wola In Warschau 1944 - niemieckie wydanie książki Piotra Gursztyna o Rzezi Woli
Piotr Gursztyn
Książka Piotra Gursztyna pt. Rzeź Woli. Zbrodnia nierozliczona została po raz pierwszy opublikowana w 2014 r. i cieszyła się dużym zainteresowaniem mimo podjęcia przez autora trudnego tematu.…