„Niemieckie szkoły i kursy wywiadowczo dywersyjne…” to rozbudowana i szczegółowa monografia dotycząca działalności niemieckich agencji wywiadowczych na okupowanym terytorium Białorusi. Autor analizuje ośrodki w poszczególnych rejonach, posługując się współczesnym podziałem administracyjnym Republiki Białorusi na obwody.

W prezentowanej pracy autor z kronikarską dokładnością opisuje strukturę wspomnianych niemieckich szkół i kursów, ewolucję ich głównych obszarów działalności oraz przygotowania do ataku na Związek Sowiecki. Oprócz tego w publikacji znalazły się szczegółowe rozważania poświęcone aparatowi terminologicznemu i pojęciowemu oraz ogólnym teoretycznym aspektom pracy agenturalnej. Główna część monografii jest jednak poświęcona działalności niemieckich szkół i kursów wywiadowczo-sabotażowych w latach 1941–1944 na terenie Białorusi. Autor omawia główne typy stacjonarnych tajnych ośrodków szkoleniowych, system szkolenia agentów oraz najważniejsze obszary ich pracy.

Monografia oryginalnie została napisana w języku rosyjskim i ukazała się w 2020 r.

Edycja polskojęzyczna została uzupełniona o wstęp dla polskiego czytelnika, wprowadzający w tematykę i kontekst badawczy publikacji. Wartościowym uzupełnieniem książki są indeksy – nazwisk i nazw geograficznych – oraz aneks prezentujący archiwalne fotografie i dokumenty.

Swiatosław Kulinok – białoruski badacz, doktor historii w zakresie źródłoznawstwa, kierownik Działu Wydawniczego Narodowego Archiwum Republiki Białorusi.

Swiatosław Kulinok, Niemieckie szkoły i kursy wywiadowczo-dywersyjne na terenie Białorusi w latach 1941–1944, Gdańsk 2023, ss. 596, ISBN: 978-83-65957-55-9.