Nie jest to ani opracowanie typowo filozoficzne, ani rozprawa historyczna. Publikację można zaliczyć do prac z obszaru historii idei; ukazano w niej, w jaki sposób kształtowały się idee, które wywarły znamienny wpływ na poglądy i postępowanie zarówno jednostek, jak i całych społeczeństw.

 

Praca amerykańskiego naukowca, wzbogacona o indeks osobowy i geograficzny, poza zagadnieniami związanymi z bezpośrednim wpływem światopoglądu Friedricha Nietzschego na ideologię narodowo-socjalistyczną, porusza kwestie dotyczące historiozofii czy zależności zachodzących między filozofią a historią.

 

Stephen R.C. Hicks, Nietzsche i naziści. Moje spojrzenie, tłum. Izabela Kłodzińska, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Gdańsk 2019, ss. 128, ISBN 978-83-65975-15-3.