Celem autorów najnowszej publikacji Wydawnictwa MIIWŚ było stworzenie najdokładniejszej listy osób, które 1 września 1939 r. przebywały na terenie WST. Niniejsze opracowanie naukowe znacząco poszerza dotychczasową wiedzę w tym zakresie i jest wartościowym narzędziem dla badaczy historii II wojny światowej.

Mimo upływu ponad 80 lat od bohaterskiej obrony Westerplatte wiele kwestii dotyczących tego wydarzenia pozostaje niewyjaśnionych lub wymaga ponownej analizy. Podobnie jest w przypadku składu osobowego załogi Wojskowej Składnicy Tranzytowej.

„Kontrowersje dotyczą nie tylko jej stanu liczebnego, ale także struktury – ilu było żołnierzy Wojska Polskiego (szeregowych, podoficerów i oficerów), a ilu pracowników cywilnych. Przedstawiona praca stanowi podsumowanie dotychczasowych badań, a stworzona lista westerplatczyków jest znaczącym krokiem w stronę skompletowania listy obrońców obecnych w WST we wrześniu 1939 r.” – zaznacza prof. Waldemar Rezmer, recenzent publikacji.

Obrona Westerplatte szybko stała się symbolem polskiego oporu i niezłomności wobec niemieckich agresorów. Warto jednak zaznaczyć, że wokół tej historii narosło wiele niedopowiedzeń, które wymagają doprecyzowania. Takie było zamierzenie autorów, którzy podkreślają, że ich opracowanie jest rzetelną podstawą do dalszych badań.

Równie istotnym celem autorów jest uhonorowanie wszystkich obrońców Westerplatte oraz weryfikacja tych osób, co do których nie ma pewności, czy 1 września 1939 r. w ogóle przebywały na półwyspie. Tylko starannie opracowana lista załogi WST może być podstawą do oddania należnego hołdu gronu westerplatczyków.

Książka zawiera szczegółowo opracowaną listę osób tworzących załogę WST na dzień 1 września 1939 r. Całość poprzedza wstęp i uzupełnia opracowanie merytoryczne odnoszące się do załogi stacjonującej na półwyspie oraz historii powstawania WST. Wartościowym dopełnieniem publikacji są również indeksy osobowe i geograficzne, a także fotografie. Autorzy korzystali z obszernych zasobów Archiwum Państwowego w Gdańsku, Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie oraz z publikacji poświęconych omawianemu zagadnieniu.

Książka jest dostępna w naszym sklepie online. Zachęcamy również do wizyty w stacjonarnym punkcie sprzedaży, który mieści się na poziomie –3 MIIWŚ.

Sławomir Rut, Wojciech Samól, Jarosław Tuliszka, Westerplatczycy – lista 1939. Skład załogi Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte w Wolnym Mieście Gdańsku 1 września 1939 r., Gdańsk 2023, ss. 120, ISBN 978-83-65957-54-2.