Zbiorowe egzekucje, gwałty, zakopywanie ludzi żywcem, mordy na dzieciach… Bestialstwo, którego ofiarą padli mieszkańcy warszawskiej Woli, budzi przerażenie. Jednak, jak podkreśla autor, tym bardziej nie wolno go przemilczeć, również poza granicami Polski. W 2019 r. wydawnictwo MIIWŚ przygotowało edycję Rzezi Woli przeznaczoną na rynek niemiecki (Der vergessene Völkermord. Das Massaker von Wola In Warschau 1944). Tłumaczenie na język chiński jest kontynuacją globalnej popularyzacji tragicznego i bardzo ważnego wydarzenia, do którego doszło w trakcie Powstania Warszawskiego – masakry ludności cywilnej dokonanej przez Niemców. Książka jest skierowana nie tylko do czytelników z Chin, lecz również do osób z innych krajów, władających językiem chińskim.

 

Zbrodnia dokonana podczas Powstania Warszawskiego była zdarzeniem nadzwyczajnym, choć praktycznie zapomnianym. Czytelnik znający współczesną historię Chin może tu znaleźć analogię do masakry ludności cywilnej w Nankinie, do której doszło na przełomie lat 1937 i 1938. W książce zawarto nie tylko opis samych zdarzeń; autor podejmuje też próbę ustalenia przyczyn wyparcia z pamięci ludobójstwa, które stało się udziałem Niemców. Wartościowym uzupełnieniem narracji są historyczne fotografie pochodzące ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie.

 

Piotr Gursztyn, 沃拉大屠杀 尚未被清算的罪行, tłum. W. Lan, L. Jiangyi, S. Guang, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Gdańsk 2021, ISBN 978-83-65957-35-1.