Tytułowa wieś i stacja kolejowa – obecnie leżące na terytorium Białorusi, kilkanaście kilometrów od Berezy Kartuskiej – dla zdecydowanej większości Polaków są niemal nieznane. Tymczasem miejsca te w równym stopniu zasługują na pamięć, podobnie jak wiele innych, które zapisały się w historii ze względu na zbrodniczą działalność okupantów i tragiczną przeszłość ich ofiar. W roku 1942 Bronna Góra była miejscem kaźni dla tysięcy cywilów, głównie pochodzenia żydowskiego. Trudno oszacować liczbę pomordowanych, choć może ona sięgać około 30 tysięcy osób.


Jak zaznacza w recenzji publikacji dr hab. Jerzy Grzybowski, „[…] stan naszej wiedzy na temat zagłady Żydów na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej w czasie II wojny światowej pozostawia wiele do życzenia”. Tym bardziej więc niniejsza książka stanowi cenne uzupełnienie dotychczasowych informacji o działaniach niemieckiej machiny antysemickiej eksterminacji na wschodnich terenach Polski zajętych przez okupantów. W trzech rozdziałach szczegółowo opisano osoby sprawców, działania aparatu represji, ofiary zbrodni w Bronnej Górze i samo miejsce kaźni. Całość opracowania uzupełniają aneksy źródłowe i materiały fotograficzne.


Zachęcamy do śledzenia strony i sklepu internetowego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku!
 

Grzegorz Berendt, Bronna Góra 1942 roku. Miejsce zagłady natychmiastowej na Polesiu, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Gdańsk 2021, ss. 296, ISBN 978-83-65957-39