Przejdź do treści
Do rąk polskiego czytelnika trafia monografia dr. Bernharda Strebla poświęcona KL Ravensbrück i sieci jego podobozów. Jest to pozycja obszerna i ważna z wielu względów. Jej pierwsze wydanie pojawiło…
Publikacja przystępnie ukazuje poświęcenie Polaków w walce z niemieckim i sowieckim najeźdźcą w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu. Opowiada o Polakach, którzy jako pierwsi…
Książka Wojciecha Turka jest pierwszym tomem z serii „Patroni dla gdańskich ulic” poświęconej tym, których imiona zasługują na to, by stały się stałym elementem gdańskiego krajobrazu. 18. Pułk…
Album zawiera unikalne fotografie, które ilustrują działania Sowietów na zajętej we wrześniu 1939 r. ponad połowie obszaru przedwojennej Polski. Większość z nich nie była upubliczniana lub była…
Tematem książki jest Polska Armia Ludowa, jedna z wielu organizacji konspiracyjnych. Jest to pierwsze tak obszerne opracowanie o jej działalności. Autor zajmuje się genezą organizacji, jej rozwojem…
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku prowadzi działalność wydawniczą. Od początku swojego istnienia wydaje publikacje naukowe, popularnonaukowe, albumy, a nawet komiksy.   Są to wydawnictwa wnoszące…
W grudniu 2017 roku nakładem Muzeum ukazał się katalog wystawy czasowej "Westerplatte w 7 odsłonach". W katalogu zaprezentowano wyniki 1-ego etapu badań archeologicznych na Westerplatte. Znajdziemy…
dr Tomasz Gliniecki, "Echa pancernego rajdu. Propaganda wojenna i kreacja mitów wyzwoleńczych na podstawie operacji mławsko-elbląskiej Armii Czerwonej w 1945 roku" dr Tomasz Gliniecki (ur. 1967) -…
Artur Jendrzejewski (ur.1979), doktor nauk humanistycznych, nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim. Jego prace badawcze związane są z tematyką działalności polskich i…
Codzienność żołnierzy Kedywu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, Sebastian Pawlina Sebastian Pawlina (ur. 1988 r.), historyk, dziennikarz, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Współautor Wielkiej…
Mariusz Gąsior, Jan Szkudliński, Artur Wodzyński Album zawiera fotografie prezentujące codzienność żołnierzy służących w Polskich Siłach Zbrojnych w czasie wojny i tuż po jej zakończeniu.…
Zeznania świadków przed polskimi sądami wojskowymi (1943-1946) Jerzy Platajs Jerzy Platajs - historyk, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Wydziału Zagranicznego Rady Ochrony Pamięci…
Wokół światopoglądu Adolfa Hitlera Jerzy W. Borejsza  Pochłoniemy albo usuniemy śmieszne sto milionów Słowian (Adolf Hitler, 6 sierpnia 1942 r., Wilczy Szaniec) Jerzy W. Borejsza (ur. 1935 r.),…
Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych w Czechach w 1945 roku. Jiří Friedl Jiří Friedl (ur. 1976) – pracownik naukowy Instytutu Historycznego Akademii Nauk Republiki Czeskiej (oddział w…
W KRĘGU BOLESŁAWA SROCKIEGO Ludzie „Petu”. Relacje – Wspomnienia – Polemiki. Waldemar Stopczyński Praca ta ukazuje nie tylko mało podkreślane zróżnicowanie konspiracyjnych związków młodzieży w…
AKCJA KOPERNIK Elżbieta Olczak, Sławomir Kiełbus Komiks „Akcja Kopernik” to ilustrowana opowieść o słynnej akcji usunięcia z pomnika Mikołaja Kopernika w Warszawie tablicy z niemieckim napisem,…
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku udostępnia przyszłym zwiedzającym katalog wystawy stałej. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku udostępnia przyszłym zwiedzającym katalog wystawy głównej. Na…
Zbigniew Tomecki, Daniel Chraniuk, Gabriela Becla Komiks „Jachna” to opowieść o Janinie Wasiłojć-Smoleńskiej, pseudonim „Jachna”. Była ona sanitariuszką w oddziałach partyzanckich Armii Krajowej na…
KATYŃ Agata Abramowicz, Jacek Michalski   Komiks „Katyń” jest poświęcony losom Stefana Wąsowskiego, polskiego lekarza i żołnierza, który wraz z 4400 innymi polskimi oficerami został zamordowany…
Możliwości obrony Czechosłowacji jesienią 1938 roku Piotr M. Majewski Piotr M. Majewski (ur. 1972) – historyk, pracuje w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego i w Muzeum II Wojny…
Rozliczenia z wojną i okupacją w Europie Środkowo-Wschodniej Redakcja naukowa Andrzej Paczkowski „Do tej pory brakowało, nie tylko zresztą w polskiej historiografii,  takiej właśnie syntetycznej,…
Studium z historii dyplomacji Audrius A. Žulys Audrius A. Žulys (ur. 1968 r. w Kownie), litewski historyk, doktor nauk humanistycznych, dyplomata, współautor monografii zespołowej Historia…
70 lat później (1945-2015) Pod red. J. Kałążnego, A. Korzeniewskiej, B. Korzeniowskiego Głównym tematem książki jest obraz drugiej wojny światowej w pamięci kulturowej w Polsce i w Niemczech.…
Cudzoziemscy robotnicy, jeńcy wojenni i więźniowie w Niemczech i okupowanej Europie w latach 1939–1945Mark Spoerer Mark Spoerer (ur. 1963 r.), niemiecki historyk, profesor na Uniwersytecie w…
Historia i geografia migracji przymusowych w Związku Radzieckim Pavel Polian  Pavel Polian - (ur. 1952 r.), rosyjski geograf, socjolog i historyk dziejów najnowszych, pracownik naukowy na Wydziale…
German occupation in Poland 1939–1945. Joanna Urbanek   The intention of the book is to show the widest possible range of phenomena associated with the Nazi occupation in Poland, including some…
Obóz w Chełmnie nad Nerem. Getto wiejskie Czachulec. Łucja Pawlicka - Nowak   W miarę upływu lat od zakończenia najokrutniejszej z wojen i straszliwej zagłady ludności żydow­skiej Europy coraz…
Historia powstania U-boota typu XXI Marcin Westphal Marcin Westphal – historyk i archiwista, absolwent Uniwersytetu Gdań­skiego, obecnie pracownik Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (kierownik…
Pamięć polskich i niemieckich świadków. oprac. Roland Borchers i Katarzyna Madoń – Mitzner Książka jest efektem polsko-niemieckiego projektu o dwudziestowiecznej historii Kaszub. Autorzy dokumentują…
Okupacja niemiecka w Polsce 1939 - 1945. Joanna Urbanek   Tematem albumu jest okupacja niemiecka w Polsce w latach 1939–1945. Poszczególne jego części ukazują swoiste światy równoległe: Niemców,…
Powstanie Warszawskie 1944. Dzienniki. Świadectwa oprac.: Wiktoria Śliwowska, Janusz Marszalec, Artur Wodzyński   Wiktoria Śliwowska, ur. w 1931 r. w Warszawie, córka Józefa Lewina-Łaskiego (…
Główny Urząd Rasy i Osadnictwa SS i nowy porządek rasowy Europy. Isabel Heinemann   Isabel Heinemann, dr historii, profesor historii nowożytnej i najnowszej na Westfalskim Uniwersytecie Wilhelma w…
Codzienność żołnierzy polskich podczas kampanii 1939 roku Artur Wodzyński   Artur Wodzyński, historyk, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Muzeum II Wojny Światowej.Monografia Artura…
Teksty z lat 1984-2013 Jerzy Kochanowski   Jerzy Kochanowski (ur. 1960 r.), profesor w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2000-2005 pracował w Niemieckim Instytucie…
Doświadczenie i pamięć wojny. J.Pałka, M. Venken, K. M. Zalewski Jarosław Pałka (ur. 1973) – historyk, sekretarz ds. Merytorycznych Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią i Ośrodka Karta…
Polsko-ukraiński konflikt pamięci. Grzegorz Motyka Grzegorz Motyka (ur. 1967), historyk, profesor w Instytucie Studiów Politycznych PAN, wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim, członek Rady…
Słowacy i Słowacja w polityce rządu RP na obczyźnie podczas II wojny światowej Dušan Segeš Dušan Segeš (ur. 1977), słowacki historyk, pracownik naukowy Instytutu Historycznego Słowackiej Akademii…
"Czy jest możliwe zobrazowanie losów tej części polskiego społeczeństwa, która podczas II wojny światowej znalazła się poza obszarem podległym niemieckiemu czy sowieckiemu okupantowi? Album został…
Wspomnienia z akcji przeciwko profesorom uniwersyteckim w Krakowie (6-10 listopada 1939 r.) Zygmunt Starachowicz Zygmunt Starachowicz (1914 Sambor – 1944 Kraków?) − absolwent prawa na Uniwersytecie…
Antysowieckie podziemie w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944-1953 G. Motyka, R. Wnuk, T. Stryjek, A. F. Baran Zbiór studiów dotyczących podziemia na „zachodnich kresach” ZSRR zawiera bardzo…
Studien zur polnischen Auβenpolitik in der Zwischenkriegszeit. Marek Kornat Marek Kornat – historyk, profesor w Instytucie Historii PAN i na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie…
Redakcja naukowa Tomasz Chinciński Książka stanowi zbiór studiów poświęconych okupacji niemieckiej i sowieckiej Polski w latach 1939-1945. Jest ona pokłosiem konferencji naukowej zorganizowanej przez…
Internowanie Józefa Becka i Edwarda Śmigłego-Rydza w dokumentach rumuńskich służb specjalnych. Marek Kornat, Mikołaj Morzycki-Markowski Marek Kornat – historyk, profesor w Instytucie Historii PAN i…
Codziennośc polskich mieszkańców miasta 1939-1945. Anna Czocher Anna Czocher (ur. 1975) - historyk i archiwista, pracuje w Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, prowadzi także zajęcia z…
Czechosłowacko-polskie stosunki wojskowe 1939-1945. Jiří Friedl Jiří Friedl – pracownik naukowy Instytutu Historii Akademii Nauk Republiki Czeskiej (oddział w Brnie) oraz wykładowca na Uniwersytecie…
Przebaczenie jako strategia prowadzenia polityki. Karolina Wigura (ur. 1980) jest socjolożką, pracuje jako adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowała także filozofię i…
Jerzy W. Borejsza (ur. 1935) , dr hab., historyk, publicysta, obecnie kierownik Zakładu Systemów Totalitarnych i Dziejów Drugiej Wojny Światowej w Instytucie Historii PAN w Warszawie; pracował na…
Druga wojna światowa w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego. Piotr T. Kwiatkowski, Lech M. Nijakowski, Barbara Szacka, Andrzej Szpociński Autorzy opisali w tej książce nie tylko pamięć zbiorową…
Barbara Szczepuła jest autorką czterech zbiorów reportaży:Przystanek Politechnika o dziejach gdańskiej uczelni i związanej z nią inteligencji był w 2004 r. bestsellerem na Pomorzu. Wydany w ramach…
Wybuch i konsekwencje II wojny światowej 1939-1989. Materiały z konferencji naukowej odbytej 5-6 października 2009 r. w Gdańsku. Dlaczego pierwsze strzały II wojny światowej padły właśnie w Gdańsku?…
Niemiecka dywersja w Polsce w 1939 roku. Tomasz Chinciński Praca poświęcona tak kluczowemu wydarzeniu dla dziejów wojny polsko-niemieckiej 1939 roku, jak rola niemieckich struktur dywersyjnych w…
Konspiracja i partyzantka antysowiecka w Augustowskiem Tomasz Strzembosz, Rafał Wnuk "Czerwone Bagno" poświęcone jest dziejom konspiracji i partyzantki polskiej na obszarze Puszczy Augustowskiej…