#HistoriaWesterplatte


Zbiór tekstów przybliżających historię Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte oraz jej obrońców.
Wyświetla 9 wpisów z 18 na 2 stronach
Relikty zniszczonej wartowni nr 5, obok fundamentów rozebranej willi oficerskiej, już niedługo staną się uczytelnionymi elementami udostępnionymi…
Od kilkudziesięciu lat Westerplatte jest kojarzone z pomnikiem Obrońców Wybrzeża odsłoniętym uroczyście w październiku 1966 r. Od końca lat…
W ramach uzupełnienia artykułu traktującego o przekształceniach i formach cmentarza na Westerplatte chcielibyśmy w osobnym tekście upamiętnić tych,…
W grudniu 2020 r. rozstrzygnięto międzynarodowy konkurs architektoniczny na nową formę cmentarza na Westerplatte. W najbliższych latach zostaną tam…
Budynek administracyjny dawnej Wojskowej Składnicy Tranzytowej to następny obiekt prezentowany w ramach cyklu #HistoriaWesterplatte. Do dziś…
Kolejny z prezentowanych obiektów dawnej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte obecnie nie istnieje. Zachowały się po nim jedynie resztki…
Przybycie na Westerplatte pierwszego oddziału wartowniczego wystawionego siłami 4. Dywizji Piechoty, stało się początkiem polskiej obecności…
Basen amunicyjny służy obecnie jako nabrzeże i zaplecze dla sprzętu morskiego służb mundurowych – w tym Straży Granicznej. 94 lata temu teren go…
Budynek dawnej elektrowni Wojskowej Składnicy Tranzytowej (WST) na Westerplatte, chociaż obecnie znajduje się na uboczu i nie można go zwiedzać, już…
Sprawdź pozostałe cykle

Westerplatte Timeline