Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dotacja celowa na zadanie: Budowa Muzeum Westerplatte i rewitalizacja Pola Bitwy 1939.

Slajder

Wernisaż wystawy
MAPA INWESTYCJI MUZEUM WESTERPLATTE I WOJNY 1939
badania archeologiczne
BUDOWA CMENTARZA

WYSTAWA CZASOWA

„«Kiedy się wypełniły dni…» Pochówki polskich obrońców Westerplatte”

Poznaj wyjątkową ekspozycję prezentującą sylwetki dziewięciu obrońców Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte poległych w trakcie trwającej pomiędzy 1 a 7 września 1939 roku bitwy. 

Inwestycja

Cele i założenia programowe

BADANIA ARCHEOLOGICZNE

VII etap badań archeologicznych

Poszukiwanie reliktów Wojskowej Składnicy Tranzytowej i Wartowni nr 5.

BUDOWA CMENTARZA

Przetarg na roboty budowlane
Aktualności Westerplatte
WIęcej artykułów