Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dotacja celowa na zadanie: Budowa Muzeum Westerplatte i rewitalizacja Pola Bitwy 1939.

Slajder

Zimowy las na Westerplatte
Wernisaż wystawy
MAPA INWESTYCJI MUZEUM WESTERPLATTE I WOJNY 1939
badania archeologiczne
BUDOWA CMENTARZA

BADANIA ARCHEOLOGICZNE

VIII ETAP BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH

WYSTAWA CZASOWA

„«Kiedy się wypełniły dni…» Pochówki polskich obrońców Westerplatte”

Poznaj wyjątkową ekspozycję prezentującą sylwetki dziewięciu obrońców Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte poległych w trakcie trwającej pomiędzy 1 a 7 września 1939 roku bitwy. 

Inwestycja

Cele i założenia programowe

BADANIA ARCHEOLOGICZNE

VII etap badań archeologicznych

Poszukiwanie reliktów Wojskowej Składnicy Tranzytowej i Wartowni nr 5.

BUDOWA CMENTARZA

Przetarg na roboty budowlane
Aktualności Westerplatte
WIęcej artykułów