Slajder

konkurs na budowę wystawy w elektrowni
BUDOWA CMENTARZA
Wernisaż wystawy
MAPA INWESTYCJI MUZEUM WESTERPLATTE I WOJNY 1939
badania archeologiczne
KONKURS

BUDOWA WYSTAWY W ELEKTROWNI NA WESTERPLATTE

Budowa cmentarza i rozpoczęcie IX etapu badań archeologicznych

WYSTAWA CZASOWA

„«Kiedy się wypełniły dni…» Pochówki polskich obrońców Westerplatte”

Poznaj wyjątkową ekspozycję prezentującą sylwetki dziewięciu obrońców Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte poległych w trakcie trwającej pomiędzy 1 a 7 września 1939 roku bitwy. 

Inwestycja

Cele i założenia programowe

BADANIA ARCHEOLOGICZNE

VII etap badań archeologicznych

Poszukiwanie reliktów Wojskowej Składnicy Tranzytowej i Wartowni nr 5.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dotacja celowa na zadanie: Budowa Muzeum Westerplatte i rewitalizacja Pola Bitwy 1939.

Aktualności Westerplatte
WIęcej artykułów