#DzieciWojny


Losy dzieci w okresie II wojny światowej.
Wyświetla 8 wpisów z 8 na 1 stronach
1 sierpnia 1944 r. wybuchło Powstanie Warszawskie – największe wystąpienie zbrojne polskiego ruchu oporu przeciwko niemieckiemu okupantowi. Do walki…
Warszawski Pawiak był największym więzieniem politycznym zorganizowanym przez Niemców na terenie okupowanej Polski. Według szacunków od 2…
W 1941 r., gdy zaczęło się niemieckie oblężenie Leningradu, Tania Sawiczewa mieszkała tam wraz z rodziną. W pierwszym roku blokady miasta zmarli…
Terror na polskich dzieciach rozpoczął się z chwilą, gdy Niemcy przekroczyli granice Polski. Zamierzenia zbrodniarzy nazistowskich w stosunku do…
Jednym z najpopularniejszych świadectw dramatu Holocaustu żydowskich dzieci czasu wojny jest dziennik Anne Frank. Pisanie pamiętników pozwalało…
Kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej z terenów szczególnie narażonych na represje ze strony nazistowskich Niemiec wyjechały dzieci…
Podczas II wojny światowej Polacy udzielali schronienia Żydom, choć groziła za to najsurowsza kara – śmierć. W pomoc potrzebującym były zaangażowane…
W 1912 r. z inicjatywy Janusza Korczaka w Warszawie powstał sierociniec dla żydowskich dzieci. Po wybuchu II wojny światowej i zajęciu przez Niemców…
Sprawdź pozostałe cykle

Westerplatte Timeline