Przejdź do treści

#WojennyDzień


Kalendarium najważniejszych dat związanych z wydarzeniami z okresu II wojny światowej.
Wyświetla 9 wpisów z 109 na 13 stronach
22.10.1942
23 października 1942 r. rozpoczęła się druga bitwa pod El Alamein w Egipcie. Zwycięskie dla aliantów starcie jest uważane za punkt zwrotny kampanii w…
22.10.1939
22 października 1939 r. na polskich terenach okupowanych przez Związek Sowiecki odbyły się wybory, których celem była próba legitymizacji sowieckiej…
19.10.1944
19 października 1944 r. zakończyło się w Moskwie 10-dniowe spotkanie premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla z Józefem Stalinem, dyktatorem…
14.10.1941
15 października 1941 r. Hans Frank wydał rozporządzenie, w myśl którego Żydzi opuszczający teren getta podlegają karze śmierci. Wprowadzony przez…
14.10.1943
14 października 1943 r. w niemieckim obozie zagłady w Sobiborze wybuchł zbrojny bunt. Jednodniowe powstanie jest uważane za jedno z najbardziej…
10.10.1939
10 października 1939 r., zgodnie z traktatem pomiędzy Związkiem Sowieckim a Litwą, Wilno i zachodnia część Wileńszczyzny zostały przekazane Republice…
09.10.1944
9 października 1944 r. Niemcy wydali rozkaz całkowitego zniszczenia Warszawy. Do stycznia 1945 r. zagładzie uległy cenne zabytki kultury, obiekty…
05.10.1939
5 października 1939 r. Polacy przegrali w bitwie pod Kockiem. Tym samym zakończyły się regularne działania zbrojne Wojska Polskiego z niemieckim…
05.10.1939
5 października 1939 r. wykonano wyrok śmierci na bohaterskich obrońcach Poczty Polskiej w Gdańsku. Niemiecki sąd polowy skazał ich na rozstrzelanie.…
Sprawdź pozostałe cykle